, Παρασκευή
02 Δεκεμβρίου 2022

Επιχορήγηση έως 14.800€ σε νέους επιχειρηματίες

Την ευκαιρία να γίνουν επιχειρηματίες παρέχουν τα προγράμματα του υπουργείου Εργασίας για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, με έμφαση κυρίως στους τομείς της καινοτομίας και της ψηφιακής οικονομίας.

Του ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, την προσεχή Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15.00 λήγει η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. H συγκεκριμένη δράση έχει διάρκεια 12 μήνες και στόχος της είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 3.000 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Το υπουργείο Εργασίας έχει δρομολογήσει την υλοποίηση και άλλων τέτοιων προγραμμάτων, στοχεύοντας στην ενίσχυση του πνεύματος επιχειρηματικότητας αλλά και στην παροχή ευκαιριών σε χιλιάδες νέους, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να ξεδιπλώσουν τη δική τους ιδέα, κυρίως στους τομείς της ψηφιακής οικονομίας.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ, θα καταβληθεί αφού ο ενδιαφερόμενος νέος επιχειρηματίας προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας με την έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στην οικεία ΔΟΥ. Η δεύτερη δόση, ύψους 5.400 ευρώ, θα δοθεί εφόσον συμπληρωθούν 6 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητας του νέου επιχειρηματία. Η τρίτη και τελευταία δόση, ύψους 5.400 ευρώ, θα καταβληθεί με τη συμπλήρωση του β’ εξαμήνου από την έναρξη της δραστηριότητας και έτσι το συνολικό ποσό που θα λάβει ο δικαιούχος, ανέρχεται σε 14.800 ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ με ηλικία 18-29 ετών, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ependyseis.gr.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 45.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL