, Σάββατο
01 Απριλίου 2023

Γιατί είναι αισθητά μειωμένο το πρωτογενές πλεόνασμα του 2014;

2501leftaΓια σημαντική απόκλιση έναντι του στόχου τόσο σε επίπεδο καθαρών εσόδων όσο και σε επίπεδο πρωτογενούς πλεονάσματος κάνει λόγο το υπουργείο Οικονομικών αναφερόμενο στην περυσινή χρονιά.
Όπως αποτυπώνεται σε σχετική ανακοίνωση, για μια σειρά από λόγους, το πρωτογενές πλεόνασμα κλείνει το 2014 στο 0,3% του ΑΕΠ αντί για 1,5% που ήταν ο στόχος βάσει του οποίου συντάχθηκε ο προϋπολογισμός της περυσινής χρονιάς.
Συνέχεια στο toxrima.gr