12:14, Παρασκευή
21 Ιανουαρίου 2022

Η εξέλιξη μεγεθών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Συνεχίστηκε το α΄ εξάμηνο του 2021, η ανοδική πορεία που διαγράφει τα τελευταία χρόνια το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και διαμορφώθηκε στα 20,2 δισ. ευρώ, έναντι 19,79 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Αυτό προκύπτει από την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Τράπεζας της Ελλάδος, του μηνός Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με σχετική, δημοσίευση στην ηλεκτρονική σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Όσον αφορά τη διάρθρωση του ενεργητικού, όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα παραμένουν η κύρια κατηγορία επενδύσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με 8,78 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2021 (43,5% του συνόλου του ενεργητικού τους), έναντι 9,21 δισ. ευρώ και 46,6% του ενεργητικού τους το Δεκέμβριο του 2020. Περαιτέρω, το α΄ εξάμηνο του 2021 τα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις τον επενδυτικό κίνδυνο των οποίων φέρουν οι ασφαλισμένοι, ήτοι ασφαλιστικών συμβολαίων οι αποδόσεις των οποίων συνδέονται με επενδύσεις ή συνδυάζονται με δείκτες, ανήλθαν σε 3,35 δισ. ευρώ, έναντι 3,04 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους, και αποτέλεσαν το 16,6% του συνόλου του ενεργητικού (Δεκέμβριος 2020: 15,4%).

Η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στο σύνολο του κλάδου το α΄ εξάμηνο του 2021 ανήλθε στα 2,24 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 10,5% έναντι αυτής του α΄ εξαμήνου του 2020 (2,02 δισ. ευρώ). Αύξηση κατά 12,8% παρουσίασαν και οι ακαθάριστες αποζημιώσεις κατά το α΄ εξάμηνο του έτους, που έφθασαν τα 1,17 δισ. ευρώ, έναντι 1,03 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στο τέλος Ιουνίου του 2021 η συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR)62 του κλάδου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 2 δισ. ευρώ (Δεκέμβριος 2020: 1,93 δισ. ευρώ), ενώ τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 3,88 δισ. ευρώ (Δεκέμβριος 2020: 3,59 δισ. ευρώ). Την ίδια χρονική στιγμή, η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR)63 για τον κλάδο υπολογίστηκε σε 0,7 δισ. ευρώ (ομοίως το Δεκέμβριο του 2020), ενώ τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 3,73 δισ. ευρώ (Δεκέμβριος 2020: 3,43 δισ. ευρώ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ