, Κυριακή
29 Ιανουαρίου 2023

Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο «περνάει» την Ελλάδα σε μια νέα εποχή πράσινης ενέργειας

Οι τεράστιες προκλήσεις στα ζητήματα επάρκειας που προκαλεί η ενεργειακή κρίση, σε συνδυασμό με την ανάγκη για πράσινη μετάβαση και εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον όπου η Ελλάδα οφείλει να απαντήσει με μεσοπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Στην κατεύθυνση αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου με την Ελλάδα με τον «GREGY – Elica
Interconnector», που αναπτύσσει ο Όμιλος Κοπελούζου, συνιστά μια εθνική αλλά και ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Αυτό διαφάνηκε και στις εργασίες της Παγκόσμιας Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή COP 27, στο Sharm ElSheihk της Αιγύπτου, όπου ο Όμιλος Κοπελούζου παρουσίασε σε τρεις ειδικές θεματικές συνεδριάσεις – στο περίπτερο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου για την Κλιματική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), στο Global Solar Council αλλά και στο ίδιο το Περίπτερο
της Αιγύπτου με τον Διαχειριστή της χώρας (Egyptian Electricity Transmission Company –
EETC), τα πολλαπλά οφέλη της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Αττικής με την περιοχή Sidi
Barrani.

Πράγματι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου, μέσω ενός υποθαλάσσιου καλωδίου μήκους περίπου 950 χιλ. με δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς ενέργειας, χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα της Ευρώπης, υψηλής προτεραιότητας, με κομβικό ρόλο στον νέο ενεργειακό χάρτη που αυτήν τη στιγμή διαμορφώνεται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Και αυτό γιατί ο «GREGY – Elica Intercon-nector» θα συμβάλει καθοριστικά στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και το φυσικό αέριο, καθώς το υποθαλάσσιο καλώδιο που θα συνδέει τις δύο χώρες θα μεταφέρει 100% πράσινη, καθαρή και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια.

Τα 3.000 μεγαβάτ πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας που θα μεταφέρει από την Αίγυπτο στην Ελλάδα θα παράγονται από 9,5 GW Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που θα κατασκευάσει και λειτουργήσει ο Όμιλος Κοπελούζου στην Αίγυπτο και θα μπορούν να αντικαταστήσουν 4,5 bcm φυσικού αερίου ετησίως, μειώνοντας τις εκπομπές CO 2 κατά 10 εκατ. τόνους ετησίως. Με αυτό τον τρόπο η αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό μείγμα της χώρας αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στους ευρωπαϊκούς «πράσινους» στόχους για την ενέργεια, αφού συνάδει πλήρως με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και την επίτευξη μηδενικών εκπομπών CO 2 έως το 2050.

Εξίσου σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι με τον «GREGY – Elica Interconnector» η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν νευραλγικό κόμβο «πράσινης» ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Δημιουργεί ένα νέο και πράσινο ενεργειακό διάδρομο, στον άξονα Βορρά – Νότου, διασυνδέοντας τα ηλεκτρικά συστήματα της Ευρώπης με τη Βόρεια Αφρική, αλλάζοντας ουσιαστικά τα ενεργειακά δεδομένα και απαντώντας στην ανάγκη να παραδώσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον στις
επόμενες γενιές.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL