Η «μαύρη λίστα» με τα σάιτ παράνομων τυχερών παιχνιδιών!

tzogos-internetΣτη «μαύρη λίστα» της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) καταχωρήθηκαν 122 νέοι ιστότοποι – ονόματα χώρου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αναθεώρηση της 9ης έκδοσης του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. (black list).
Αναλυτικά από τις έρευνες που διενήργησαν Κλιμάκια Ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π., σε 167 ιστότοπους, κατά το διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2016, διαπιστώθηκε ότι κανένας δεν έχει εγγραφεί στον κατάλογο (black list – έκδοση 9η) της Ε.Ε.Ε.Π. και 122 παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου στην ελληνική Επικράτεια (πρόσβαση από ελληνική IP), κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων.
Επίσης 72 είναι προσβάσιμοι από IP που βρίσκεται στην ελληνική Επικράτεια, πραγματοποιείται εγγραφή (registration) σε αυτούς και συντελείται μη αδειοδοτημένη παροχή των σχετικών υπηρεσιών.
Σε 5 ιστότοπους, παρότι δεν πραγματοποιείται άμεσα εγγραφή (registration), δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης μέσω ονόματος χρήστη (login) και κωδικού πρόσβασης (password), γεγονός που προϋποθέτει ότι τα παραπάνω έχουν ήδη δοθεί στους χρήστες με άγνωστο τρόπο.
Επίσης, 45 ιστότοποι ανακατευθύνουν – προωθούν σε άλλους ιστοτόπους, που συντελείται μη αδειοδοτημένη παροχή των σχετικών υπηρεσιών, και οι οποίοι α) είτε είναι προσβάσιμοι από IP που βρίσκεται στην ελληνική Επικράτεια, β) είτε ήδη είχαν εγγραφεί στον κατάλογο (Black List – έκδοση 9η) της Ε.Ε.Ε.Π.
Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση πεπραγμένων της ΕΕΕΠ (2015) η αγορά των τυχερών παιχνιδιών έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν αναγκαία την αυστηρή νομοθετική ρύθμιση και έλεγχο.
Τα παράνομα τυχερά παίγνια περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Παίγνια που παίζονται μέσω παιγνιομηχανημάτων (φρουτάκια), στοιχήματα, παίγνια που διεξάγονται σε χαρτοπαικτικές λέσχες ή άλλα καταστήματα και παίγνια και στοιχήματα που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου.
Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το έτος 2015 εντοπίστηκαν 480 παραβάσεις, συνελήφθησαν 1.513 άτομα και κατασχέθηκαν 160.085,36 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή των συλληφθέντων κατά το ίδιο έτος, διαπιστώνεται αυξημένη παραβατικότητα σε δύο Περιφέρειες όπως προκύπτει από την αναλογία των συλλήψεων στον ενήλικο πληθυσμό, ανά Περιφέρεια.
Συγκεκριμένα, στην Κρήτη και στην Κεντρική Μακεδονία η αναλογία των συλληφθέντων ατόμων ανά 100.000 ενήλικα άτομα, ανήλθε σε 47,7 και 35, αντίστοιχα. Κατά την περίοδο 2005-2015, εντοπίστηκαν 18.149 παραβάσεις, συνελήφθησαν 28.987 άτομα, κατασχέθηκαν 5.483.891,47 ευρώ, καθώς και μεγάλος αριθμός από παράνομα μέσα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αριθμός των παραβάσεων παρουσίασε πτωτική τάση από το 2010 και μετά. Οι παραβάσεις και τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν μειώθηκαν το 2015 σε σχέση με το 2006, κατά 84,2% και 79,8%, αντίστοιχα.