"Η ΠΓΔΜ να σεβαστεί τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων"

ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ
Το Ευρωπαϊκό  Ελεγκτικό Συνέδριο εγκαλεί την ΠΓΔΜ για… έλλειψη πολιτικής βούλησης στις μεταρρυθμίσεις και… αδιαφάνεια στη διαχείριση κοινοτικών πορων!

Έλλειψη πολιτικής βούλησης στην π.Γ.Δ.Μ. για την πρόοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων, την προώθηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς διαπιστώνει Ειδική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που συζητήθηκε στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την ΠΓΔΜ.
Στην Έκθεση επισημαίνεται ότι η π.Γ.Δ.Μ. αν και έλαβε 615 εκ. ευρώ κατά την περίοδο 2007-2013, στο πλαίσιο της Προενταξιακής Ενίσχυσης, έχει σημειώσει μικρή πρόοδο στη βελτίωση της διαχειριστικής επάρκειας σε σημαντικούς τομείς όπως η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, οι μεταφορές και το περιβάλλον.
Η π.Γ.Δ.Μ. καλείται να κινηθεί άμεσα προς στην κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου επιδιώκοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερη διαχείριση των κοινοτικών πόρων καθώς μέχρι τώρα έχουν διαπιστωθεί σημαντικά ελλείμματα και μη χρηστή οικονομική διαχείριση. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο καλεί την π.Γ.Δ.Μ. να δεσμευτεί για μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν τη διαφάνεια και θα συμβάλουν στην αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς. Επίσης το Ελεγκτικό Συνέδριο καλεί την Κομισιόν να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της διαφθοράς ελλείψει αντίστοιχης στρατηγικής από την κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ.
Η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη που έλαβε μέρος στην κοινή συνεδρίαση των Επιτρόπων που συζήτησαν το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την παρέμβαση της τόνισε: “Η σταθερότητα στην π.Γ.Δ.Μ. είναι απαραίτητη για την πρόοδο στην περιοχή , όπως απαραίτητος είναι και ο σεβασμός του Κράτους Δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των σχέσεων καλής γειτονίας ώστε η χώρα να συνεχίσει το δρόμο της προς την Ε.Ε. Ωστόσο εδώ διαπιστώνουμε έλλειμμα πολιτικής βούλησης από την κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ. που αντανακλάται και στην έλλειψη διαφάνειας για τον τρόπο με τον οποίο ξοδεύονται τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων. Οφείλουμε να καλέσουμε την κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ. να δείξει πολιτική βούληση για να αξιοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι με διαφάνεια και να αντιμετωπισθεί η διαφθορά και να προχωρήσει τελικά σε εκλογές στη χωρα.”