, Σάββατο
22 Ιουνίου 2024

search icon search icon

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α: Υπερδιπλασιασμός Κερδών

Ιδιαίτερα σημαντική και αποδοτική χρονιά χαρακτηρίστηκε το 2019 για την INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., καθώς οι οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας ξεπέρασαν τους στόχους που είχαν τεθεί στο Στρατηγικό της σχεδιασμό και ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση της στην Ασφαλιστική Αγορά.

Όπως επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης, η σταθερά ανοδική πορεία και η οικονομική ευρωστία της Εταιρίας επιβεβαιώθηκαν για άλλη μια φορά καθώς η Εταιρεία υπερδιπλασίασε τα Κέρδη της κατά 145,35% (25,24 εκατ. € έναντι 10,29 εκατ. € της προηγούμενης χρήσης). Επιπλέον, oι στοχευμένες ενέργειες αναβάθμισης και δημιουργίας νέων Υπηρεσιών και Προϊόντων είχαν ως αποτέλεσμα αύξηση κατά 8,9% στα Γραμμένα Ασφάλιστρα (68,65 εκατ. € έναντι 63,06 εκατ. € το 2018). Το 2019 χαρακτηρίστηκε από αύξηση του Ενεργητικού κατά 17,44%, (228,60 εκατ. € έναντι 194,66 εκατ. € το 2018) ενώ τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 24,60% (94,12 εκατ. € έναντι 75,54 εκατ. € το 2018).
Η συνετή διαχείριση είχε ως αποτέλεσμα αύξηση των Επενδύσεων κατά 19,81 % (207,47 έναντι 173,16 εκατ. € το 2018), των Αποθεμάτων κατά 12,22% (121,91 έναντι 108,63 εκατ. € το 2018) με το Δείκτη Κάλυψης Αποθεμάτων στο 1,76 και τους Δείκτες SCR να αυξάνονται στο 176,74% (έναντι 171,75% το 2018) και MCR στο 655,48% (έναντι 581,56 % το 2018).
Με εξαιρετικά ικανοποιητικές αποδόσεις κινήθηκε και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο INTERLIFE ΜΙΚΤΟ, με τη σωρευτική απόδοση για την περίοδο του προηγούμενου έτους να φθάνει το 24,68% (στοιχεία 31/12/2019), ενώ για την τριετία έφτασε το 49,91%.
Στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, η INTERLIFE αύξησε τις θέσεις Εργασίας κατά 8,7%, φθάνοντας τα 138 άτομα (31/12/2019) σε επίπεδο Εταιρείας και τα 178 άτομα συνολικά σήμερα, σε επίπεδο Ομίλου.
Σε ότι αφορά την Παραγωγή Νέων Προϊόντων, το “Υγεία OPTIMUM” είναι το νέο ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υγείας που δημιούργησε το 2019 η INTERLIFE, ανταποκρινόμενη στην αυξημένη ζήτηση για Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας των πολιτών και με γνώμονα τις ανάγκες των ασφαλιζομένων για αναβαθμισμένες και ουσιαστικές παροχές. Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2020 δημιούργησε τα Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης “Travel CARE” & “Travel Cancellation” που πρόσφατα εμπλουτίστηκαν με τα Προγράμματα Ομαδικής Ταξιδιωτικής Ασφάλισης “Group Travel CARE 1” και “Group Travel CARE 2”.
Σημαντικός σταθμός στην πορεία της Εταιρείας χαρακτηρίζεται η Ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης INTERLIFE τον Απρίλιο του 2019 που αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της Εταιρείας για τη βελτίωση των συνθηκών συνταξιοδότησης των εργαζομένων και συνεργατών της.
Στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η INTERLIFE συνέχισε – και συνεχίζει – να υλοποιεί το πρόγραμμα «προσφέρω …αλλιώς», στο πλαίσιο του οποίου στηρίζει την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, το Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης, το Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος, την «ΕΛΕΠΑΑΠ», τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος, το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου, το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού – ΚΜΟΠ, την περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ», το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, την Ελληνική Ρητορική Εταιρία και αθλητικά Σωματεία και Ομίλους σε όλη την Ελλάδα, ενώ για άλλη μια χρονιά προχώρησε στην παροχή 4,5 τόνων τροφίμων σε Κοινωνικά Παντοπωλεία.
Τέλος, όπως υπογράμμισε ο κ. Βοτσαρίδης, η Εταιρεία ανταποκρινόμενη άμεσα στην κρίση του Κορωνοϊού και με αυξημένο αίσθημα Κοινωνικής Ευθύνης, ενεργοποίησε από τα μέσα Μαρτίου το ειδικό Πρωτόκολλο Επιχειρησιακής Συνέχειας που προβλέπεται για παρόμοιες περιστάσεις, έλαβε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας του προσωπικού της, των συνεργατών της και των πελατών της, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown λειτούργησε με σύστημα Τηλεργασίας εκ περιτροπής για το 50% των εργαζομένων της και διέθεσε όλα τα ψηφιακά εργαλεία για την ομαλή συνέχιση των εργασιών των συνεργαζόμενων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της.
Η INTERLIFE θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, κατέληξε ο κ. Βοτσαρίδης, κατακτώντας κάθε φορά νέους στόχους, αυξάνοντας τα Οικονομικά της Μεγέθη, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα το Δείκτη Φερεγγυότητας της, εμπλουτίζοντας τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της, ενισχύοντας το Ανθρώπινο Δυναμικό της, στηρίζοντας συστηματικά το Δίκτυο Συνεργατών της και επενδύοντας στο Κοινωνικό πρόσωπο της Εταιρείας.

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.