, Κυριακή
26 Μαρτίου 2023

«Κεραμίδι» αξίας 72 εκ. για την προστασία των αστέγων

Με 72 εκατ. ευρώ η κυβέρνηση προωθεί γενναίο πρόγραμμα στήριξης 5.700 νοικοκυριών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση αστεγίας.

Του ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χθες, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Αστεγίας 2023-2027, για το οποίο πήρε το «πράσινο φως». Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που διαρθρώνεται σε επτά πυλώνες. Περιλαμβάνει δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 72 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία που εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν περί τα 5.700 νοικοκυριά και θα υλοποιηθούν από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Το σχέδιο προδιαγράφει παρεμβάσεις που αφενός διευκολύνουν την πρόσβαση σε κατάλληλη και αξιοπρεπή στέγαση για ευάλωτους συμπολίτες μας, αφετέρου στοχεύουν στην πρόληψη του φαινομένου της αστεγίας. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η μόνιμη αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης για όλους τους Έλληνες, με αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης).

Τα τρία προγράμματα

Οι σημαντικότερες δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Το πρόγραμμα «Κάλυψη» μέσω του οποίου θα αξιοποιηθεί το υφιστάμενο απόθεμα διαμερισμάτων του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ» για την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής κατοικίας. Στόχος είναι η διάθεση τουλάχιστον 1.000 διαμερισμάτων ως κοινωνικές κατοικίες σε νέους ηλικίας 25-39 ετών, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, χωρίς ιδιόκτητη πρώτη κατοικία. Το πρόγραμμα που έχει προϋπολογισμό 21,5 εκατ. ευρώ θα καλύπτει το κόστος μίσθωσης της κατοικίας για διάστημα τριών ετών και τυχόν δαπάνες επισκευών, όπου απαιτείται. Οι πρώτες κατοικίες θα παραδοθούν εντός του Μαρτίου.

2. Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» που μετατράπηκε από πιλοτικό σε μόνιμο εργαλείο κοινωνικής πολιτικής και λειτουργεί σε 43 δήμους σε όλη τη χώρα, παρέχοντας επιδότηση ενοικίου στους ωφελούμενους για δυο χρόνια, κάλυψη βασικών δαπανών για οικοσκευές και πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ και επιδότηση του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για έναν χρόνο για εξεύρεση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή για τη δημιουργία επιχείρησης. Στόχος είναι η επανένταξη 800 ωφελούμενων.

3. Το πιλοτικό πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας που και θα υλοποιηθεί στους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στοχεύει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του αποκλεισμού από κατοικία ευάλωτων ομάδων που απειλούνται ή αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης, κάνοντας χρήση μέρους του ιδιωτικού και δημόσιου στεγαστικού αποθέματος που δεν χρησιμοποιείται. Προβλέπεται μάλιστα η επέκταση και σε άλλους μεγάλους δήμους της χώρας μέσω της ένταξής τους στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL