03:12, Παρασκευή
07 Οκτωβρίου 2022

Κίνδυνος «black out» στα ΚΤΕΟ λόγω 1,6 εκατ. εκπρόθεσμων ΙΧ!

550_334_372977Εξαιρετικά χαμηλή είναι η προσέλευση των ιδιοκτητών οχημάτων που δεν τα έχουν περάσει από ΚΤΕΟ παρά το γεγονός πως λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου η προθεσμία που έχει δώσει το υπουργείο Μεταφορών για εκπρόθεσμο έλεγχο με μειωμένο πρόστιμο.
Στελέχη της αγοράς προειδοποιούν για «black out» στους ελέγχους στα τέλη Δεκεμβρίου σε περίπτωση που αποφασίσουν οι ιδιοκτήτες εκπρόθεσμων οχημάτων να περάσουν από τα ΚΤΕΟ ώστε να γλιτώσουν το πρόστιμο των 150 ευρώ που θα βεβαιωθεί μέσω Taxisnet στις 15 Ιανουαρίου.
Παράλληλα εντείνονται οι φόβοι των ιδιοκτητών ΚΤΕΟ για «αδιαφορία» των ιδιοκτητών εκπρόθεσμων οχημάτων καθώς όπως επισημαίνουν στο Enikonomia: «Όταν κάποιος χρωστά ήδη κάποια χρήματα στην εφορία δεν τον φοβίζει να επιβαρυνθεί με επιπλέον 150 ευρώ για τη μη προσέλευσή του από το ΚΤΕΟ. Από την άλλη μεριά η έλλειψη αστυνομικών ελέγχων ενισχύει την παραβατικότητα.».
Παράλληλα πολλά ιδιωτικά ΚΤΕΟ προχώρησαν σε προσλήψεις προσωπικού ώστε να αντεπεξέλθουν στην ενδεχόμενη αύξηση της κίνησης στα ΚΤΕΟ αλλά όπως αποδείχθηκε οι έλεγχοι αντί να αυξηθούν έχουν μειωθεί και μάλιστα σε ποσοστό κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής.
Μέχρι στιγμής πάντως υπολογίζεται πως περίπου 1,6 εκατ. οχήματα πρέπει να ελεγχθούν μέχρι τα τέλη του 2015 κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και αν τα ΚΤΕΟ παραμένουν ανοικτά όλο το 24ωρο!
Πάντως το υπουργείο Μεταφορών έγκαιρα εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία προειδοποιεί τους κατόχους εκπρόθεσμων οχημάτων για τα πρόστιμα που έρχονται το 2016.
Ειδικότερα σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται χαρακτηριστικά πως: «Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας για την αποφυγή επιβολής διοικητικού προστίμου στους ιδιοκτήτες των εκπρόθεσμων πέραν των έξι (6) μηνών σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο
οχημάτων.
Η ∆/νση Ελέγχου Οχημάτων & Εγκαταστάσεων της Γενικής Δ/νσης Οδικής Ασφάλειας εν όψει της καταληκτικής προθεσμίας της 31ης ∆εκεμβρίου 2015 υ̟πενθυμίζει, στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών και προς αποφυγή, κατά το δυνατό, ταλαιπωρίας τους, αλλά και
προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία των ΚΤΕΟ λόγω αυξημένης προσέλευσης οχημάτων, τα ακόλουθα:
• Οι ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία παρήλθε εντός του διαστήματος από 01-01-2015 έως 14-09-2015 χρονικό διάστημα έξι (6) µηνών από την καταληκτική ηµερομηνία εµπρόθεσμης
διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την ευεργετική διάταξη του προσφάτως ψηφισθέντος νόµου περί καταβολής μειωμένου τέλους εκπρόθεσμης
προσέλευσης, μπορούν να προσκομίζονται σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ελέγχου έως τις 30 Νοεµβρίου 2015.
Όσοι από αυτούς προσκομίσουν τα οχήματά τους για τη διενέργεια του ελέγχου μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας (30-11-2015) και έως τις 31-12-2015, θα καταβάλλουν, όχι το µειωμένο, αλλά το πλήρες (αναλογούν) πρόσθετο ειδικό τέλος.
Εφόσον δε, παρέλθει και η ηµερομηνία της 31ης ∆εκεμβρίου 2015 χωρίς να έχουν προσκομίσει τα οχήματά τους για τη διενέργεια του ελέγχου, τότε, από 01-01-2016 θα τους επιβληθεί και το διοικητικό πρόστιμο των εκατόν πενήντα (150) €, το οποίο βεβαιώνεται στη
Φορολογική Διοίκηση, εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων και μετά την προθεσμία καταβολής του, προσαυξάνεται µε τον προβλεπόμενο τόκο.
• Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι δεν τήρησαν τις πρώτες δύο προθεσμίες για την υ̟αγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση περί καταβολής µειωμένου πρόσθετου
τέλους, ήτοι:
– την προθεσμία της 20ης Οκτωβρίου 2015, οι ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ηµερομηνία εµ̟πρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου είχε παρέλθει έως τις 30-06-2014.
– την προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2015, οι ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ηµερομηνία εµ̟πρόθεσµης διενέργειας
περιοδικού τεχνικού ελέγχου είχε ̟παρέλθει εντός του χρονικού διαστήματος από 01-07-2014 έως 31-12-2014.
Δηλαδή, όσοι από αυτούς προσκομίσουν τα οχήματά τους έως τις 31-12-2015, θα καταβάλλουν, όχι το µειωμένο, αλλά το ̟πλήρες (αναλογούν) ̟πρόσθετο ειδικό τέλος. Εφόσον δε, παρέλθει και η ηµερομηνία της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τότε, α̟ό 01-01-2016 θα τους επιβληθεί και το διοικητικό πρόστιμο των εκατόν πενήντα €.
• Επισημαίνεται τέλος ότι, τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών από την καταληκτική ηµερομηνία εµ̟πρόθεσμης διενέργειας ̟περιοδικού τεχνικού ελέγχου, παρέρχεται μετά τις 14 Σεπτεμβρίου 2015, δεν τυγχάνουν της υπόψη ευνοϊκής ρύθμισης περί καταβολής µειωμένου πρόσθετου τέλους, αλλά τους επιβάλλεται και το διοικητικό πρόστιμο των εκατόν πενήντα ευρώ».
enikonomia.gr