, Πέμπτη
30 Μαρτίου 2023

Μειωμένη τιμή ρεύματος ΔΕΗ κατά 54%

Μειωμένη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος έως και κατά 54% σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες προσφέρει η ΔΕΗ.

Στο κοινωνικό τιμολόγιο έχουν ενταχθεί ήδη 600.000 καταναλωτές. Στο τιμολόγιο έχουν δικαίωμα οι πολίτες:

– Χαμηλού εισοδήματος

– Μακροχρόνια άνεργοι

– Γονείς με προστατευόμενα τρία τέκνα

– ΑμεΑ

– Ασθενείς με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με τους εξής τρόπους:

– Ηλεκτρονικά στο www.deddie.gr

– Τηλεφωνικά στο 11770 (αστική χρέωση), καθημερινές από τις 07:00-19:00

– Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε:

– Λογαριασμός ρεύματος

– Προσωπικά στοιχεία:

α) Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου

β) ΑΦΜ και ΑΦΜ συζύγου (αν είστε έγγαμος/η)

Τέλος, για πολίτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης χρειάζεται επιπλέον ο αριθμός ΑΜΚΑ και βεβαίωση ανάγκης μηχανικής υποστήριξης από νοσοκομείο ή ασφαλιστικό τομέα.