21:10, Δευτέρα
03 Οκτωβρίου 2022

Μετ’ εμποδίων το virtual net metering για τα νοικοκυριά

Παρά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ που δίνει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά των αστικών κέντρων να προχωρήσουν στη λύση των συστημάτων αυτοπαραγωγής για να καλύψουν μέρος των αναγκών τους σε ρεύμα μέσω ΑΠΕ, η ιδέα απέχει ακόμη από το στάδιο της υλοποίησης.

Του: ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ

Σημειώνεται ότι η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ προβλέπει τη διάθεση ηλεκτρικού χώρου 10 μεγαβάτ ανά υποσταθμό στο δίκτυο διανομής, αποκλειστικά για τη σύνδεση συστημάτων αυτοπαραγωγής.

Η λύση αυτή είναι το virtual net metering,την οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ιδιώτες που δεν έχουν ελεύθερη έκταση στο ακίνητό τους για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού μέσω netmetering. Θεωρητικά, μια ομάδα τέτοιων νοικοκυριών θα μπορούσε να συστήσει μια Ενεργειακή Κοινότητα και να χρηματοδοτήσει από κοινού ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, το οποίο θα εγκαθιστούσε σε κάποιον απομακρυσμένο ελεύθερο χώρο, ώστε με την παραγωγή του φωτοβολταϊκού τα μέλη της να συμψηφίζουν τις καταναλώσεις τους. 

Ωστόσο, μια τέτοια κοινότητα δεν μπορεί να αξιοποιήσει μέρος από τον ηλεκτρικό «χώρο» των 10 μεγαβάτ από τον τοπικό μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ για να συνδέσει το πάρκο της. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, ο τρόπος με τον οποίο «μεταφράζει» ο Διαχειριστής τη νομοθετική ρύθμιση βάζει απαγορευτικό στη χορήγηση όρων σύνδεσης σε συστήματα με ισχύ η οποία θα μπορούσε όντως να καλύψει ομάδες από κατοικίες. Επομένως, με βάση τις βολιδοσκοπήσεις που έχουν ήδη κάνει ενδιαφερόμενοι στον Διαχειριστή, μια αίτηση virtual net metering από ιδιώτες δεν θα είχε νόημα, αφού θα απορριπτόταν. 

Η ερμηνεία του ΔΕΔΔΗΕ

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση προβλέπει πως το 40% των 10 μεγαβάτ (δηλαδή, 4 μεγαβάτ) κατανέμεται σε σταθμούς ΑΠΕ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν οικίες ή φωτοβολταϊκά στη στέγη. Όπως και για τους υπόλοιπους δικαιούχους του ηλεκτρικού «χώρου» που απελευθερώνεται (αγρότες, τριτογενής τομέας), για τη χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης, θέτει σαν ανώτατο όριο ισχύος τα 10 κιλοβάτ ανά παροχή κατανάλωσης. 

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι ο ΔΕΔΔΗΕ «μεταφράζει» το όριο ανά παροχή κατανάλωσης σε όριο ισχύος σταθμού. Επομένως, όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους δικαιούχους του «χώρου» των 10 μεγαβάτ, μία Ενεργειακή Κοινότητα ιδιωτών δεν μπορεί να αιτηθεί για να συνδέσει ένα σύστημα μεγαλύτερο από 10 κιλοβάτ. Ένα όριο που στην περίπτωση μίας κοινότητας είναι εκ των πραγμάτων αναξιοποίητο, αφού ένα φωτοβολταϊκό 10 κιλοβάτ μετά βίας θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες δύο έως τριών το πολύ νοικοκυριών.

Στην πράξη, αν ο Διαχειριστής ερμήνευε το πλαφόν όπως όντως προβλέπεται στη ρύθμιση (δηλαδή, σαν όριο ανά παροχή κατανάλωσης), τότε θα μπορούσε, π.χ., μία κοινότητα με 20 μέλη (με παροχή κατανάλωσης μικρότερη από 10 κιλοβάτ το καθένα) να λάβει όρους σύνδεσης για ένα σύστημα 200 κιλοβάτ, ώστε να καλύψει τις ανάγκες όλων των κατοικιών της κοινότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για το θέμα έχει ενημερωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει υπάρχει κάποια ένδειξη για το αν σκοπεύει να προχωρήσει ή όχι σε κάποια διορθωτική κίνηση. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL