, Παρασκευή
01 Μαρτίου 2024

Μετά το Ecofin: Όσα πρέπει να ξέρετε για την ασφάλεια των καταθέσεων

eyrw-tameioΑνοικτή παραμένει η συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια των καταθέσεων, σε περίπτωση εκκαθάρισης τράπεζας στην Ευρώπη, με το παράδειγμα της Κύπρου να συνεχίζει να τρομάζει τους καταθέτες.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Έθνος”, παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος, διαβεβαιώνουν ότι οι καταθέσεις των Ελλήνων, είναι εγγυημένες, η πρόσφατη απόφαση του Ecofin εντείνει το κλίμα ανησυχίας.

Σύμφωνα με αυτήν σε περίπτωση εκκαθάρισης μιας τράπεζας, προβλέπεται “κούρεμα” για καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ, ωστόσο μένει ανοικτό το “παράθυρο” να συμβάλλουν και καταθέτες με ποσά κάτω των 100.000 ευρώ, ως λύση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το “Έθνος” σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ ισχύει η εγγύηση των καταθέσεων μέχρι τα 100.000 ευρώ (ανά καταθέτη και ανά τράπεζα) έως το 2015. Στην Ελλάδα την εγγύηση των 100.000 ευρώ παρέχει το ΤΕΚΕ (Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων).

20 χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις

1. Ποιο είναι το όριο κάλυψης των καταθέσεων

Το σύνολο των καταθέσεων του ίδιου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα, που καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Το όριο ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση. Με την οδηγία 2009/14/ΕΚ αυτό το όριο έχει καταστεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 υποχρεωτικό για όλες τις χώρες.

2. Τι γίνεται στην περίπτωση των κοινών καταθετικών λογαριασμών;

Στις περιπτώσεις λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού, θεωρείται΄ως χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού και συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του, καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

3. Ποιος εγγυάται τις καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ και πότε ισχύει αυτή η κάλυψη;

Τις εγγυάται το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων το οποίο έχουν συστήσει οι τράπεζες και ενεργοποιείται σε περίπτωση που “σκάσει” μια τράπεζα

4. Το ΤΕΚΕ εγγυάται όλες τις καταθέσεις;

Ναι και τις καταθέσεις ταμιευτηρίου προθεσμίας όψεως

5. Τι δεν καλύπτει το ΤΕΚΕ;

Δεν καλύπτει τα repos, αφού εξαιρούνται από την έννοια των καταθέσεων, τα αμοιβαία κεφάλαια, τα επενδυτικά προϊόντα των τραπεζών όπως συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα, Swaps.

6. Αν ένα πρόσωπο έχει λογαριασμό κάτω από 100.000 ευρώ μέχρι ποιο όριο μπορεί να φτάσει το ποσό που θα λάβει ως εγγύηση;

Δεν μπορεί να πάρει παραπάνω από αυτά που έχει στο λογαριασμό του

7. Τι γίνεται με τους ανήλικους συνδικαιούχους μιας κατάθεσης;

Οι ανήλικοι δεν διαφοροποιούνται ως καταθέτες για τα δικαιώματα από την προστασία των καταθέσεών τους. Τα δικαιώματα αυτά τα ασκούν οι έχοντες τη γονική μέριμνα

8. Δεν είναι πιο ασφαλές κάποιος καταθέτης να πάρει τα χρήματά του από την τράπεζα και να τα βάλει στο “σεντούκι”;

Οποιαδήποτε σκέψη για απόσυρση χρημάτων από τις τράπεζες κρίνεται από τα τραπεζικά στελέχη παράλογη, καθώς αφενός δεν θα έχουν την παραμικρή απόδοση, αφετέρου θα είναι έκθετα σε ληστείες ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.

9. Τα νομικά πρόσωπα καλύπτονται από την εγγύηση του ΤΕΚΕ;

Ναι, ως το ποσό των 100.000 ευρώ

10. Τι τύχη έχουν τα χρήματα μίας κατάθεσης πέρα από το όριο εγγύησης των 100.000 ευρώ

Περαιτέρω αποζημίωση μπορεί να προκύπτει από το προϊόν της εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος

11. Η αποζημίωση μιας προθεσμιακής σε δολάρια θα γίνει σε δολάρια ή σε ευρώ;

Η αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ. Για τη μετατροπή των δολαρίων σε ευρώ εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συναλλάγματος και κίνησης κεφαλαίων.

12. Εάν φυλάσσω τα χρήματά μου σε θυρίδα τράπεζας, είναι εγγυημένα από το ΤΕΚΕ;

Τα χρήματα αυτά ΔΕΝ καλύπτονται από το ΤΕΚΕ

13. Ποια πιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ;

Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα, εκτός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που υπόκειται στο υπουργείο Οικονομικών. Έτσι, το ΤΕΚΕ καλύπτει και τις καταθέσεις υποκαταστημάτων ελληνικών τραπεζών σε χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες

14. καλύπτει το ΤΕΚΕ καταθέσεις υποκαταστημάτων τραπεζών των οποίων η έδρα είναι σε χώρα της ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο;

Οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου (π.χ. Citibank) ΔΕΝ συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ της Ελλάδας, διότι προέρχονται από χώρα της ΕΕ και συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων των χωρών τους.

15. Πόσο σύντομα μπορώ να πάρω την αποζημίωσή μου αν κάτι πάει στραβά με την τράπεζα;

Το ΤΕΚΕ καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις εντός 20 εργασίμων από την ημέρα, κατά την οποία οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες. Σε έκτακτες περιπτώσεις η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες μέρες.

16. Είναι ασφαλέστερο για τους καταθέτες, να αλλάξουν τη μορφή της κατάθεσής τους. Για παράδειγμα έναν κλειστό προθεσμιακό λογαριασμό να τον μετατρέψουν σε λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου, ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να “σηκώσουν” τα χρήματά τους;

Ο λογαριασμός προθεσμίας σπάει οποιαδήποτε στιγμή, ωστόσο συνήθως υπάρχει μία ποινή ως προς το επιτόκιο. Το κεφάλαιο μένει άθικτο.

17. Τι ισχύει για τα repos;

Τα repos ΔΕΝ είναι κατάθεση

18. Αν έχω δάνεια σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, τι συμβαίνει σε περίπτωση που οι καταθέσεις στο πιστωτικό ίδρυμα καθίστανται μη διαθέσιμες;

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια συμψηφίζονται από το συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων.

19. Οι τόκοι μιας κατάθεσης συμπεριλαμβάνονται στην αποζημίωση;

Στο όριο των 100.000 ευρώ συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την ημέρα που η κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη

20. Οι προπληρωμένες κάρτες, θεωρούνται καταθέσεις;

Τα εισπραττόμενα ποσά από την τράπεζα, ποσά για την έκδοση καρτών ηλεκτρονικού χρήματος, ΔΕΝ θεωρούνται καταθέσεις

Πηγή: news247.gr