21:24, Δευτέρα
03 Οκτωβρίου 2022

«Μικροδίκτυο»: O σύμμαχος των επιχειρήσεων

Ο Dr – Ing. Παναγιώτης Ρωμανός, επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος σε ενεργειακά θέματα του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΠΑΣΕΒΙΠΕ), μας ξεναγεί στον κόσμο των μικροδικτύων.

Συνέντευξη στον: ΦΙΛΗ ΚΑΪΤΑΤΖΗ

Πρόκειται για ηλεκτρικά δίκτυα (λειτουργούν όπως όλα τα ηλεκτρικά δίκτυα), με συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια (π.χ. όρια μιας κατοικίας, μιας βιομηχανίας, ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ενός χωριού, μιας κοινότητας, μιας πόλης, ενός νησιού).

Διευθύνονται από ένα Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης και Αυτομάτου Ελέγχου και αποτελούνται
υποχρεωτικά από τις μονάδες αποθήκευσης, οι οποίες επιτυγχάνουν την αυτόνομη λειτουργία τους, σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες μπορεί να βασίζονται σε οποιαδήποτε μορφή ενέργειας (ΑΠΕ, ορυκτά καύσιμα, πετρέλαιο, λιγνίτης, φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια, κ.ά.). Για παράδειγμα, στην περίπτωση που οι αστοχίες και οι ζημιές από μια διακοπή ηλεκτροδότησης σε μια βιομηχανία είναι μεγάλες, ένα μικροδίκτυο μπορεί να δώσει έμφαση στην υψηλή ποιότητα ισχύος, έτσι ώστε να εξασφαλίσει όσο το δυνατό ελάχιστες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Σε άλλη περίπτωση άλλο μικροδίκτυο μπορεί να εστιάσει στην εξοικονόμηση ή στη μείωση του κόστους της ενέργειας και να αποδεχτεί χαμηλότερη ποιότητα ισχύος, με χαμηλότερα επίπεδα αυτονομίας και διαθεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος, όμως, το οποίο θα κάλυπτε και τις δύο περιπτώσεις θα ήταν τόσο μεγάλο, που πρακτικά μια τέτοια λύση είναι ασύμφορη, αν και είναι αντικείμενο της σύγχρονης έρευνας στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σε τι διαφέρει μια βιομηχανία που λειτουργεί με μικροδίκτυο και ποια είναι τα πλεονεκτήματά της έναντι μιας επιχείρησης που δεν έχει και πώς διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της από ένα μπλακάουτ ή πτώση τάσης ή κάποια βλάβη;

Το μικροδίκτυο σε μια βιομηχανία στοχεύει είτε στην υψηλή ποιότητα ισχύος είτε στην εξοικονόμηση ή στη μείωση του κόστους ενέργειας. Και οι δύο αυτοί στόχοι εξυπηρετούν χαμηλότερο κόστος παραγωγής και προϊόντα σε πιο ανταγωνιστικές τιμές σε σύγκριση με μια βιομηχανία
που δεν διαθέτει μικροδίκτυο.

Σε περίπτωση μπλακάουτ ή πτώση τάσης, η μονάδα αποθήκευσης (μπαταρίες, υπερπυκνωτές κ.λπ.) αναλαμβάνει αυτόματα να ηλεκτροδοτήσει τη βιομηχανία, ενώ το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης και Αυτομάτου Ελέγχου του μικροδικτύου διαχειρίζεται την ενέργεια από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τρόπο που εξασφαλίζει την αδιάλειπτη παροχή της τροφοδοσίας (δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση με τα Συστήματα Αδιάλειπτης Ισχύος, Uninterruptible Power Supply – UPS, είναι συστήματα μπαταριών και όχι δίκτυα).

Ποια σχέση συνδέει τα μικροδίκτυα με ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ και μπορεί μια επιχείρηση (που έχει
εγκαταστήσει μικροδίκτυο) να λειτουργεί ανεξάρτητα από τους διαχειριστές;

Στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ συνδέονται σε τάση 400 Volt μικροί καταναλωτές (π.χ. κατοικίες, διαμερίσματα
με ισχύ κατανάλωσης μέχρι 100 kW) και μεγάλοι καταναλωτές (βιομηχανίες, μεγάλα εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κ.λπ. με ισχύ κατανάλωσης μέχρι 10.000 kW). Καταναλωτές με μεγαλύτερη κατανάλωση από 10.000 kW συνδέονται στο Δίκτυο του ΑΔΜΗΕ και σε τάση 150.000 Volt. Τα μικροδίκτυα, ανάλογα με την ηλεκτρική ισχύ που διαθέτουν, μπορούν να συνδεθούν είτε στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ είτε του ΑΔΜΗΕ.

Όταν η ροή της ηλεκτρικής ισχύος στα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ είναι ομαλή, τότε μια επιχείρηση μπορεί να ηλεκτροδοτείται κανονικά από τα δίκτυα αυτά και παράλληλα να φορτίζει τις μονάδες αποθήκευσης του μικροδικτύου.

Όταν η ροή ισχύος στα δίκτυα των Διαχειριστών παρουσιάζει φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης-κορεσμού, τότε η επιχείρηση θα ηλεκτροδοτείται αποκλειστικά από το μικροδίκτυό της και θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τους Διαχειριστές.

Σε περιπτώσεις που οι Διαχειριστές έχουν ανάγκη επιπρόσθετης ενέργειας για να καλύψουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών, π.χ. αν σταματήσει ξαφνικά ένα αιολικό πάρκο στην περιοχή ή ξεκινήσει μια βιομηχανία υψηλής κατανάλωσης η οποία ζητήσει στιγμιαία μεγαλύτερη ενέργεια
από αυτή που μπορεί να δώσει το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ – ΑΔΜΗΕ, τότε το μικροδίκτυο της επιχείρησης μπορεί να τους προσφέρει μέρος της ενέργειας που χρειάζονται οι διαχειριστές, με το κατάλληλο αντίτιμο και σε μια προσυμφωνημένη τιμή.

Ποιος εκτιμάται ότι είναι ο χρονικός ορίζοντας για να αρχίσει να λειτουργεί στην Ελλάδα ένα σύστημα netmetering ή virtualnetmetering σε συνδυασμό με μικροδίκτυα;

Το νομικό πλαίσιο της χώρας μας επιτρέπει τη λειτουργία μικροδικτύων με Net-Metering. Ήδη υπάρχουν περιορισμένες εφαρμογές και στην Ελλάδα. Η εμπειρία μου μέσα από τον ΠΑΣΕΒΙΠΕ δείχνει ότι τα εμπόδια για την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων σχετίζονται περισσότερο με έλλειψη ενημέρωσης –τεχνογνωσίας, παρά με θέματα κόστους ή θεσμικού πλαισίου.

Το κόστος εγκατάστασης (σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι περίπου 5 χρόνια ή και σε μερικούς μόλις μήνες) εξαρτάται από τον σκοπό του μικροδικτύου: αν δηλαδή θα δώσει έμφαση στην ποιότητα ισχύος ή στη μείωση του κόστους της ενέργειας. Παράδειγμα: Η ΛΑ.Β.Υ.Σ. Α.Β.Ε.Ε. (βιομηχανική περιοχή Λάρισας) ξοδεύει κάθε χρόνο περίπου 200.000 ευρώ λόγω της αστοχίας των υλικών, των ζημιών
στον εξοπλισμό και τη διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας εξαιτίας των διακοπών της ηλεκτροδότησης.

Ο εξοπλισμός της βιομηχανίας που εκτίθεται σε βλάβες έχει ισχύ περίπου 500 kW. Η εταιρεία δαπανά περίπου 100.000 ευρώ, λόγω και των παραμορφώσεων στην τάση και στο ρεύμα στην εσωτερική της εγκατάσταση. Η εγκατάσταση μικροδικτύου υψηλής ποιότητας ισχύος 500 kW, που αποτελείται από μπαταρίες μικρής αυτονομίας σε παράλληλη λειτουργία με το δίκτυο και τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη από ντήζελ, βιοαέριο και βιοκαύσιμα, κοστίζει περίπου 300.000 ευρώ.

Ένα τέτοιο μικροδίκτυο διασφαλίζει την κανονική λειτουργία της βιομηχανίας και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, οι μπαταρίες μικρής αυτονομίας θα ηλεκτροδοτήσουν την εγκατάσταση (μέχρι την αυτόματη εκκίνηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών από το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης και Αυτόματου Ελέγχου) ή θα σταματήσουν ομαλά τον εξοπλισμό για να αποφευχθούν οι αστοχίες και οι βλάβες. Στην περίπτωση αυτή η απόσβεση θα ήταν περίπου σε ένα έτος. Οι βιομηχανικές περιοχές του μέλλοντος θα διαθέτουν μικροδίκτυα που θα εξασφαλίζουν
αξιοπιστία, υψηλή ποιότητα ισχύος και χαμηλό κόστος ενέργειας για τις βιομηχανίες που φιλοξενούν.

Χαμηλό κόστος ενέργειας

Ιστορικά, «τα μικροδίκτυα προϋπάρχουν των ηλεκτρικών δικτύων που γνωρίζουμε σήμερα και λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα. Το πρώτο μικροδίκτυο επινοήθηκε – κατασκευάστηκε από τον
Thomas Edison και ηλεκτροδότησε την οδό Pearl Street στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης το 1882.
Σήμερα αναπτύσσονται μικροδίκτυα με σκοπό και την ασφάλεια περιοχών που πλήττονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. τυφώνες, πυρκαγιές), στρατιωτικών βάσεων κ.λπ.
Οι βιομηχανικές περιοχές του μέλλοντος θα διαθέτουν μικροδίκτυα που θα εξασφαλίζουν αξιοπιστία, υψηλή ποιότητα ισχύος και χαμηλό κόστος ενέργειας στις βιομηχανίες που φιλοξενούν».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL