, Σάββατο
15 Ιουνίου 2024

search icon search icon

Νέα ευκαιρία για ένταξη των μικρομεσαίων στις 100 δόσεις – Όλο το νέο «πακέτο» μέτρων

δοσειςεφορια-600x334“Πακέτο” μέτρων για την τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων εξετάζει και επιδιώκει να προωθήσει η κυβέρνηση, με στόχο να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υπερχρέωσης που έχουν προκύψει εξαιτίας της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης η οποία μαστίζει τη χώρα μας
Τα μέτρα προβλέπουν μια μικρή χαλάρωση των αυστηρών προϋποθέσεων παραμονής στη ρύθμιση των 100 δόσεων, ώστε να μη χάνουν τη ρύθμιση οι επιχειρήσεις που καθυστερούν να πληρώσουν νέες οφειλές τους για περισσότερες από 15 μέρες, την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας αποπληρωμής παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο έως και σε 100 δόσεις σε επιχειρήσεις που έχουν προοπτικές βιωσιμότητας και μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν απρόσκοπτα τις δόσεις, τη θέσπιση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για την διευκόλυνση της έγκαιρης αποπληρωμής των τρεχουσών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων καθώς επίσης και το «πάγωμα» και την «κεφαλαιοποίηση» όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ οι οποίες υπερβαίνουν σε ποσά τις 20.000 ευρώ.
Πρόκειται για μέτρα τα οποία έχουν συζητηθεί ήδη μεταξύ του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης και των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και έχουν προταθεί από την ελληνική πλευρά και στους θεσμούς προκειμένου να εγκριθούν και να υλοποιηθούν άμεσα.
Σύμφωνα, ειδικότερα, με πληροφορίες, η κυβέρνηση εξετάζει:
1) Αναστολή έως τις 31-12-2017 της εφαρμογής της πολύ αυστηρής προϋπόθεσης που ισχύει αυτή τη στιγμή για την παραμονή των επιχειρήσεων στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 για την τμηματική εξόφληση των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις. Σύμφωνα με την προϋπόθεση αυτή, για να παραμείνει ενταγμένη στη ρύθμιση των 100 δόσεων μια επιχείρηση που οφείλει στο Δημόσιο θα πρέπει να εξοφλεί εφάπαξ ή να τακτοποιεί σε δόσεις όλα τα νέα χρέη της προς το Δημόσιο το πολύ μέσα σε 15 μέρες από τη στιγμή που αυτά θα καταστούν ληξιπρόθεσμα. Αν δηλαδή μια επιχείρηση ενταγμένη στη ρύθμιση των 100 δόσεων καθυστερήσει για περισσότερες από 15 μέρες την αποπληρωμή ή την τακτοποίηση μιας νέας οφειλής της προς το Δημόσιο, τίθεται εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων για τις παλαιές οφειλές της και ολόκληρο το υπόλοιπο των οφειλών καθίσταται άμεσα απαιτητό από το Δημόσιο υπό την απειλή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης!
Ο κίνδυνος απώλειας της ρύθμισης των 100 δόσεων είναι πλέον πολύ μεγάλος για χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σ’ αυτήν καθώς εντός του Σεπτεμβρίου και των προσεχών 4 μηνών λήγουν ταυτόχρονα οι προθεσμίες καταβολής πολλών τρεχουσών οφειλών προς το Δημόσιο, όπως ο ΦΠΑ για τους τελευταίους μήνες του 2016, ο ΕΝΦΙΑ του 2016, ο φόρος εισοδήματος, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2015. Είναι, δηλαδή, πολύ πιθανό χιλιάδες επιχειρήσεις να μην καταφέρουν να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις το πολύ μέσα σε 15 μέρες από την λήξη των κανονικών προθεσμιών αποπληρωμής τους. Ουσιαστικά, αν δεν αλλάξει τίποτα στο θέμα αυτό, χιλιάδες επιχειρήσεις θα τεθούν τους προσεχείς μήνες εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων, οπότε θα απαιτηθεί από αυτές η εφάπαξ εξόφληση όλων των βασικών ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, προσαυξημένων με υπέρογκα ποσά τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής και θα τους επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, δηλαδή κατασχέσεις καταθέσεων, εισπράξεων, ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη χρεοκοπία και στο οριστικό κλείσιμο.
Για την αποφυγή αυτών των κινδύνων η κυβέρνηση εξετάζει και ήδη συζητά με τους θεσμούς την αύξηση του χρονικού περιθωρίου για την αποπληρωμή ή την τακτοποίηση των νέων οφειλών που προκύπτουν, από τις 15 στις 30 μέρες μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας καταβολής τους, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για την εξόφληση των οφειλών αυτών. Ουσιαστικά, εξετάζεται η επαναφορά της προθεσμίας στις 30 μέρες, όπως ίσχυε μέχρι 30-6-2016, με αναστολή της εφαρμογής της προθεσμίας των 15 ημερών από τότε που ίσχυσε, δηλαδή αναδρομικά από την 1η-7-2016, μέχρι και την 31η-12-2017.
2) Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για την ένταξη των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο στη ρύθμιση των 100 δόσεων, σε επιχειρήσεις που έχασαν τη ρύθμιση αυτή είτε για λόγους ανωτέρας βίας είτε εξαιτίας της εφαρμογής από την 1η Ιουλίου μέχρι και σήμερα της πολύ αυστηρής προϋπόθεσης παραμονής στη ρύθμιση, η οποία προβλέπει αποπληρωμή ή τακτοποίηση των νέων οφειλών που προκύπτουν το πολύ εντός 15 ημερών από τη λήξη των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται πρόταση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) για τη σύσταση ειδικής επιτροπής υπηρεσιακών στελεχών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων η οποία θα έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει αιτήματα επιχειρήσεων για επανένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων διερευνώντας τον βαθμό ευθύνης του κάθε αιτούντος επιχειρηματία για την απώλεια της ρύθμισης. Η επιτροπή θα εφαρμόζει συγκεκριμένα κριτήρια για την έγκριση των αιτημάτων επανένταξης.
Στο πλαίσιο αυτό θα είναι δυνατό να εγκρίνονται αιτήσεις επιχειρήσεων που έχασαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων για λόγους ανωτέρας βίας, όπως π.χ. λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εντολών μεταφοράς χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στον λογαριασμό του Δημοσίου για αποπληρωμή μιας ή περισσοτέρων δόσεων της ρύθμισης εξαιτίας της επιβολής των capital controls.
Επίσης η επιτροπή θα μπορεί να εγκρίνει αιτήσεις επανένταξης υποβαλλόμενες από επιχειρήσεις που έχασαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων από την 1η Ιουλίου 2016 και μετά επειδή δεν πρόλαβαν να πληρώσουν ή να τακτοποιήσουν νέες οφειλές τους εντός 15νθημέρου από την λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης καταβολής, καθώς η επαναφορά των 30 ημερών θα γίνει, όπως ήδη αναφέραμε, αναδρομικά από την 1η-7-2016. Στις επιχειρήσεις αυτές θα δίδεται νέα προθεσμία για την αποπληρωμή ή την τακτοποίηση των νέων οφειλών. Σε κάθε περίπτωση, θα εγκρίνονται αιτήσεις επανένταξης που θα έχουν υποβληθεί από επιχειρήσεις με προοπτικές βιωσιμότητας κι εφόσον διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν να εξυπηρετούν με συνέπεια την αποπληρωμή των δόσεων της ρύθμισης.
3) Θεσμοθέτηση και λειτουργία ενός «ειδικού επιχειρηματικού λογαριασμού», μερικώς ή ολικώς ακατάσχετου, μέσω του οποίου κάθε επιχείρηση θα μπορεί να εκπληρώνει απρόσκοπτα τις τρέχουσες υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις ΔΕΚΟ, τις τράπεζες, τους εκμισθωτές, τους εργαζομένους της και τους προμηθευτές της. Ειδικότερα, εξετάζεται και προωθείται για εφαρμογή η πρόταση της Ε.Σ.Ε.Ε. σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να παρασχεθεί η δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση να γνωστοποιήσει σε κάποιο πιστωτικό ίδρυμα έναν τραπεζικό λογαριασμό , ο οποίος θα μπορεί, ακόμη και μετά από εντολή δέσμευσης, να τροφοδοτεί απρόσκοπτα τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης με πάγιες τραπεζικές εντολές. Δηλαδή μέσω του λογαριασμού αυτού θα είναι δυνατό να πραγματοποιούνται, χωρίς κανένα εμπόδιο λόγω κατάσχεσης ή δέσμευσης, οι πληρωμές μισθοδοσίας, τρεχουσών οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, λογαριασμών ΔΕΚΟ, δανείων, ενοικίων και προμηθευτών.
Περαιτέρω, ο σχετικός λογαριασμός έχει προταθεί να συνδεθεί με τις εισπράξεις της επιχείρησης μέσω e-banking και από τη χρήση πλαστικού χρήματος εκ μέρους των καταναλωτών. Ο λογαριασμός θα μπορεί να είναι εν μέρει ή και στο σύνολό του ακατάσχετος. Το ακριβές ύψος του ακατάσχετου ποσού θα καθορίζεται με βάση τα απολογιστικά δεδομένα της οικονομικής λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης μιλώντας χθες στη Βουλή, κατά τη διάρκεια συζήτησης σχετικής επίκαιρης ερώτησης, περιέγραψε αδρά τον τρόπο με τον  οποίο σχεδιάζεται να λειτουργήσει αυτός ο «ειδικός επαγγελματικός λογαριασμός», με στόχο όπως  είπε από τη μια να προστατευτούν οι επιχειρήσεις από τις κατασχέσεις λογαριασμών από εφορίες, τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία και από την άλλη να προωθηθούν οι ηλεκτρονικές και ψηφιακές συναλλαγές.
Όπως εξήγησε ο κ. Αλεξιάδης, σκοπός είναι να δημιουργηθεί στο όνομα κάθε επιχείρησης ένας ειδικός επαγγελματικός λογαριασμός, ο οποίος θα έχει:
α) ως εισροές, τα μετρητά του επιχειρηματία για την πληρωμή των υποχρεώσεών του, ό,τι εισπράττει από  τα μηχανήματα POS που διαθέτει,  μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών που χρησιμοποιούν οι πελάτες του και ό,τι εισπράττει από συναλλαγές ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) μέσω διαδικτύου.
β) ως εκροές μόνο ό,τι χαλάει ο επιχειρηματίας με την κάρτα του και ό,τι πληρώνει για συναλλαγές μέσω διαδικτύου.  Από αυτόν τον λογαριασμό θα είναι δυνατό να πληρώνονται αυτόματα με πάγιες εντολές μισθοδοσία, φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, φόρος μισθωτών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΚΟ κ.λπ. Ο κ. Αλεξιάδης εξήγησε ότι «αυτό  θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να μη δημιουργούνται νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, στο να μπορούν οι επιχειρηματίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και θα δώσει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να έχει ξεκαθαρίσει ένα μεγάλο πεδίο από τις φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και να μπορούν ν’ ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις καλύτερα» Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών είπε πως η θέσπιση του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού «δεν προβλέπει καμία εξαίρεση. Θα αφορά τους πάντες. Διαβεβαίωσε δε ότι «είμαστε σε καλό δρόμο σχεδόν κοντά στο τέλος», ότι «οριστικοποιείται πλέον αυτή η υπόθεση σε επίπεδο διαπραγματεύσεων και θα μπορούμε πολύ σύντομα να ανακοινώσουμε τις τελικές ρυθμίσεις που θα ενταχθούν στο νομοσχέδιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, το οποίο θα φέρουμε άμεσα στη Βουλή».
4) «Πάγωμα» ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 20.000 ευρώ προς τον ΟΑΕΕ με «κεφαλαιοποίηση» τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Η κυβέρνηση έχει ήδη αποδεχτεί πρόταση η οποία προβλέπει ότι για όσους επιχειρηματίες οφείλουν στον ΟΑΕΕ ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από το 2010 και μετά και οι οποίες μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις που έχουν συσσωρευτεί έχουν υπερβεί τις 20.000 ευρώ, τα συνολικά ποσά των οφειλών τους (αρχικά κεφάλαια + τόκοι + προσαυξήσεις) μπορούν να «παγώσουν» με «κεφαλαιοποίηση» των τόκων και των προσαυξήσεων και να μετατραπούν σε χρόνο ασφάλισης, ο οποίος θα αφαιρείται από τον υπολογισμό των μελλοντικών συντάξεων των επιχειρηματιών.
Δηλαδή, τα μη καταβληθέντα στον ΟΑΕΕ ποσά κάθε επιχειρηματία θα αντιστοιχίζονται σε έτη και μήνες ασφάλισης που δεν θα προσμετρώνται στο συντάξιμο χρόνο με αποτέλεσμα τη μείωση του ύψους της μελλοντικής σύνταξης του ασφαλισμένου επιχειρηματία. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρηματίες θα απαλλάσσονται από το δυσβάστακτο οικονομικό φορτίο της υποχρέωσης αποπληρωμής των παλαιών οφειλών τους και θα επικεντρώνονται αφενός στην εξυπηρέτηση των τρεχουσών υποχρεώσεων τους προς τον ΟΑΕΕ και προς τους άλλους πιστωτές τους (Δ.Ο.Υ., ΔΕΚΟ, Τράπεζες, προμηθευτές κ.λπ.) αφετέρου στην οικονομική ανάκαμψη των επιχειρήσεών τους, χωρίς ταυτόχρονα ο ΟΑΕΕ να υφίσταται ζημία.
Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον κάποια στιγμή πετύχουν να ορθοποδήσουν, να αποπληρώσουν τις συγκεκριμένες οφειλές για να μη χάσουν μέρος των συντάξεών τους. Για όσο χρόνο παραμένουν απλήρωτα τα «παγωμένα» και «κεφαλαιοποιημένα» χρέη προς τον ΟΑΕΕ θα τοκίζονται με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο της τάξεως του 1%-1,5% ετησίως.
dikaiologitika.gr

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.