ΟΠΕΚΑ: Στις 30 Σεπτεμβρίου καταβάλλονται τα επιδόματα

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνσε ότι την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

-Επίδομα Παιδιού:           Δικαιούχοι 762.862    –  201.318.910 ευρώ

-Επίδομα Αναδοχής:        Δικαιούχοι         329     –       165.840 ευρώ

-Επίδομα Στέγασης:         Δικαιούχοι  257.953    –    31.598.913 ευρώ

– ΕΕΕ:                                 Δικαιούχοι  216.608    –   48.077.056 ευρώ

-Επίδομα Γέννησης:         Δικαιούχοι   12.448     –      12.502. 622 ευρώ

– Αναπηρικά Επιδόματα: Δικαιούχοι 172.973     –         72.093.829 ευρώ

-Στεγαστική Συνδρομή:   Δικαιούχοι        874     –              302.946 ευρώ

– Επίδομα Ομογενών:      Δικαιούχοι       6.496      –            228.821 ευρώ

– Συντ. Ανασφ. Υπερηλικ.Δικαιούχοι    19.317       –        6.543.339 ευρώ

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων:

Δικαιούχοι   15.624      –        4.041.935 ευρώ

-Έξοδα κηδείας:               Δικαιούχοι            76        –           60.107 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια:               Δικαιούχοι      3.270       –           223.396 ευρώ

-Πρόγραμμα Γέφυρα:     Δικαιούχοι       39.102     –    10.624.775 ευρώ

-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές:

Δικαιούχοι                                                          6                  6.000 ευρώ

    Σύνολο δικαιούχων  1.507.938/  Σύνολο καταβολών 387.788.489 ευρώ

#Tags: ΟΠΕΚΑ