, Πέμπτη
01 Ιουνίου 2023

Παράταση για αλλαγές στη δήλωση Ε9

Παράταση  δόθηκε έως τις 12 Απριλίου για αλλαγές στο Ε9.

Σύμφωνα με  σχετική τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, το Ε9 θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2022 ακίνητα με αγορά, δωρεά-γονική παροχή ή κληρονομιά, όσοι μεταβίβασαν ακίνητα με πώληση και δωρεά ή γονική παροχή.

Με την τροπολογία δίνεται έκπτωση 3% σε όσα φυσικά πρόσωπα πληρώσουν εφάπαξ, έως τις 31 Ιουλίου, το σύνολο του ποσού που θα προκύψει από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Παράλληλα, προβλέπεται και η πληρωμή του φόρου σε οκτώ μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται στο τέλος Ιουλίου του 2023.