, Δευτέρα
27 Μαρτίου 2023

Πέντε τράπεζες ρίχνουν 200 εκ. σε ΜμΕ εισαγωγών και εξαγωγών

Νέο δίχτυ προστασίας σε μικρομεσαίες εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε συνεργασία με την HSBC, διαθέτοντας 200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου.

Του ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Η νέα συμφωνία, η οποία υπογράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων, παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης και Εμπορίου Γιάννη Τσακίρη, αποτελεί την τρίτη επέκταση του Προγράμματος της ΕΤΕπ για την Ενίσχυση της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου για την Ελλάδα, συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, θα χορηγείται απευθείας στήριξη σε υπηρεσίες χρηματοδότησης εξωτερικού εμπορίου και εξαγωγών που παρέχονται από συμμετέχουσες ελληνικές τράπεζες προς εγχώριες ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.

Μόνο η Ελλάδα επωφελείται

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που επωφελείται από μια τέτοια πρωτοβουλία και θα υποστηρίξει τις υπηρεσίες χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου και των εξαγωγών που παρέχουν οι συμμετέχουσες ελληνικές τράπεζες σε εγχώριες επιχειρήσεις και θα καλύψει ένα κενό της αγοράς, το οποίο εξακολουθεί να περιορίζει τις διεθνείς δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την Ενίσχυση της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου, του οποίου η HSBC ήταν εξαρχής βασικός συνεργάτης, δημιουργήθηκε ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ελλάδα και θα εξακολουθήσει να στηρίζει ενέγγυες πιστώσεις και εγγυήσεις που σχετίζονται με το εξωτερικό εμπόριο για την κάλυψη συναλλαγματικών και πολιτικών κινδύνων και κινδύνων πληρωμής.

Νέες χρηματοδοτήσεις

Η συμφωνία θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα να επωφεληθούν από νέες χρηματοδοτήσεις εμπορικών συναλλαγών παρεχόμενες τοπικά από τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς και καλυπτόμενες με εγγύηση από την ΕΤΕπ και την HSBC, καθώς και άλλες διεθνείς τράπεζες. Περισσότερο από το 90% των εμπορικών συναλλαγών περιλαμβάνει κάποια μορφή πίστωσης, ασφάλισης ή εγγύησης και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς συνήθως έχουν ανάγκη από χρηματοοικονομικές εγγυήσεις.

Το Πρόγραμμα της ΕΤΕπ

Το Πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την Ενίσχυση της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου προσέφερε σημαντική στήριξη στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα τις τοπικές επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να ενισχύσουν την παροχή υπηρεσιών στον τομέα αυτόν προς τους Έλληνες πελάτες. Εγκαινιάστηκε το 2013 και μέχρι σήμερα έχει στηρίξει με σχεδόν 1 δισ. ευρώ διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες ελληνικών επιχειρήσεων που εστιάζουν ιδιαίτερα στις εξαγωγές.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Κριστιάν Κέτελ Τόμσεν, οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και η αύξηση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών είναι καίριας σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη. Η Αλεξάνδρα Κονίδα, managing director στην HSBC, σημείωσε ότι η πρόσβαση στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και τις διασυνοριακές ροές κεφαλαίων έχει μεγάλη σημασία για τις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας.

Δώρο Χριστουγέννων και… ρεύμα απογείωσαν τις καταθέσεις τον Δεκέμβριο

Υποθήκη για αυξημένες εισπράξεις από φόρους κατά το α’ τρίμηνο του έτους αλλά και για περισσότερες παροχές από την κυβέρνηση αποτελεί η έκρηξη των καταθέσεων που σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, η οποία οφείλεται στην καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων αλλά και στην εντυπωσιακή μείωση των λογαριασμών ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τον περασμένο μήνα οι καταθέσεις σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 5,004 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Νοέμβριο, όταν είχε καταγραφεί μείωση έναντι του Οκτωβρίου. Έτσι, το απόθεμα αποταμίευσης στις τράπεζες ανήλθε σε 189 δισ. ευρώ, αποτελώντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών και αποδεικνύοντας στην πράξη τα τεράστια βήματα βελτίωσης που έχει κάνει η οικονομία, έχοντας θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Τα νοικοκυριά αύξησαν το απόθεμα χρημάτων στις τράπεζες κατά 3,214 δισ. ευρώ και οι επιχειρήσεις κατά 1,79 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκε το «λίπος», μέρος του οποίου θα διοχετευτεί αφενός στην πληρωμή φόρων (αφορά τις δύο τελευταίες δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ για Ιανουάριο και Φεβρουάριο), αφετέρου στην κατανάλωση, η οποία θα «γεννήσει» νέους φόρους. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει ακόμη πιο αυξημένη φοροδοτική ικανότητα από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός των τελικών ενισχύσεων που θα δώσει η κυβέρνηση να μεγαλώνει περαιτέρω.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL