05:26, Τετάρτη
28 Σεπτεμβρίου 2022

Προμηθευτές ρεύματος: Σφίγγουν τη «θηλιά» τα ληξιπρόθεσμα χρέη 1 δισ. ευρώ

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την εγχώρια αγορά προμήθειας, προειδοποιώντας για «υποψήφιους» προς έξοδο από την αγορά ως αποτέλεσμα της κρίσης και της ανόδου των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών.

Του ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ

Σε επιστολή του προς το ΥΠΕΝ που εστάλη προ ημερών, ο Ρυθμιστής υπογραμμίζει τη σκοπιμότητα άμεσης λήψης μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας των προμηθευτών, καθώς «ο κλάδος αντιμετωπίζει οξύτατα προβλήματα χρηματοοικονομικής ρευστότητας, που επαπειλούν τη βιωσιμότητα των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων και δύνανται να οδηγήσουν συμμετέχοντες στην έξοδο από την αγορά, με απώτερη συνέπεια την υποβάθμιση του ανταγωνιστικού της χαρακτήρα και τη διαμόρφωση εκ νέου (μετά το 2011 και τις υποθέσεις «Energa – Hellas Power») συνθηκών ολιγοπωλίου ή/και μονοπωλίου».

Όπως σημειώνει η Αρχή, η ελληνική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της δομής της και των χρόνιων προβλημάτων-προκλήσεων που αντιμετώπιζε, διαθέτει πλέον πολύ στενότερα περιθώρια επιτυχούς ανταπόκρισης στην παρούσα συγκυρία, σε σύγκριση με τη λιανική αγορά φυσικού αερίου.

Η διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που εντοπίζεται μόνο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αναδεικνύεται δυνητικά σε παράγοντα αποσταθεροποίησης.

Πληγή ο ενεργειακός… τουρισμός

Συγκεκριμένα, ήδη πριν από την ενεργειακή κρίση, πελάτες διατηρούσαν σημαντικού ύψους οφειλές προς τους προμηθευτές, οι οποίες αλυσιδωτά επιβάρυναν όλη την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο του ενεργειακού τουρισμού και των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, από τα στοιχεία που έχει συλλέξει η ΡΑΕ στο πλαίσιο της εποπτικής της αρμοδιότητας, προκύπτει ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές καταναλωτών προς τους προμηθευτές είναι άνω του 1 δισ. ευρώ.

Η πιθανότητα συσσώρευσης νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, που θα χαρακτηρίζονται από υψηλές επισφάλειες ως προς την είσπραξή τους, δεδομένης της μετακίνησης των καταναλωτών από πάροχο σε πάροχο ακόμη και σε μηνιαία βάση, συντείνει στην υιοθέτηση από τους προμηθευτές συντηρητικών προσεγγίσεων ως προς το «κόστος της δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης πελατών». Το εν λόγω κόστος επιδρά καθοριστικά στη διαμόρφωση των τιμολογίων λιανικής. Ως εκ τούτου, η ασυνέπεια και οι καταχρηστικές πρακτικές (βλ. ενεργειακός τουρισμός) πλήττουν το σύνολο των καταναλωτών, παρατηρεί η Αρχή.

Κρίσιμη η προκαταβολή του 75% της επιδότησης

Για τους ανωτέρω λόγους, η ΡΑΕ θεωρεί ότι η προκαταβολή του μεγαλύτερου δυνατού ποσού (75%) εκ της επιδότησης ΤΕΜ του επόμενου μήνα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για να διασφαλισθεί ότι δεν θα ανακύψουν περαιτέρω επιβαρύνσεις της ταμειακής ρευστότητας και επισφάλειες ως προς τη χρηματοοικονομική σταθερότητα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντίστοιχα, τονίζει ότι είναι δυνατό να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ρευστότητας των προμηθευτών μέσω της παροχής κρατικών εγγυήσεων, ώστε να διευκολυνθεί ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός τους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η ανωτέρω υποστήριξη είναι συμβατή με το πνεύμα του πλαισίου RepowerEU.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL