, Δευτέρα
04 Δεκεμβρίου 2023

Πρωτογενές πλεόνασμα 5,6 δισ ευρώ στο πρώτο οχτάμηνο του 2023 έναντι στόχου για 2,3 δισ. ευρώ

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,596 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,314 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 19 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022, παρουσιάζει ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο του Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με αυτά σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 92 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2,426 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2023 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και ελλείμματος 4,105 δισ.. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρει τα εξής:

Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 43.118 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 61 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 παρά τα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ, καθώς και τη μη είσπραξη: α) του τιμήματος, ύψους 1.496 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων της, για χρονική περίοδο 35 ετών, που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί κατά τον μήνα Ιούνιο, καθόσον η σχετική διαδικασία για την έγκριση της σύμβασης είναι σε εξέλιξη, και β) της τρίτης δόσης ύψους 1.718 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί κατά τον μήνα Αύγουστο. Αντιθέτως, στις υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων σημειώθηκε υπερεκτέλεση, που οφείλεται κυρίως στα αυξημένα φορολογικά έσοδα του οκταμήνου, καθώς και στην είσπραξη ποσού 603 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχαν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό 2023.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 47.636 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 833 εκατ. ευρώ ή 1,8% έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

1. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 39.838 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3.344 εκατ. ευρώ ή 9,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Τμήμα της αύξησης αυτής, ποσού 470 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023, ενώ είχε εκτιμηθεί ότι το ποσό αυτό θα εισπραττόταν κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022. Το υπόλοιπο ποσό της υπερεκτέλεσης προέρχεται από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2023, καθώς και από την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

* Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 15.488 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 805 εκατ. ευρώ.

* Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 4.594 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 60 εκατ. ευρώ.

* Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1.938 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 10 εκατ. ευρώ.

* Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 12.853 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.710 εκατ. ευρώ.

1. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 39 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1 εκατ. ευρώ.