00:45, Παρασκευή
01 Ιουλίου 2022

Σε δημόσια διαβούλευση το σ/ν για την αδειοδότηση επιχειρήσεων

2c7d263fbe428130667e72c8bee92cbf_XLΑντίστροφα μετρά ο χρόνος για να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στις επόμενες ώρες το αργότερο έως αύριο, και έχει ως στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Το συγκεκριμένο σχέδιο αφορά τρεις τομείς προτεραιότητας: τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και τα τουριστικά καταλύματα ενώ ο στόχος είναι έως το τέλος του 2018 να έχει συμπεριληφθεί το σύνολο των οικονομικών κλάδων.
Στο νέο μοντέλο αδειοδότησης οι έλεγχοι πραγματοποιούνται πλέον μετά την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων και κατά τη πραγματική λειτουργία τους, ενώ οι εν λόγω έλεγχοι θα διενεργούνται με σύγχρονα εργαλεία που θα στηρίζονται στην εκτίμηση ρίσκου.
Στην προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση γίνεται ανάλυση ρίσκου με βάση το είδος της οικονομικής δραστηριότητας και αυτές ταξινομούνται με τη χρήση ΚΑΔ. Με τον τρόπο αυτό σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο η διοίκηση αποκτά ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης και αναγνώρισης των δραστηριοτήτων, αποκλείοντας περιπτώσεις ασυνεννοησίας μεταξύ των υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα πρόσθετους μηχανισμούς εντοπισμού της μη συμμόρφωσης ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται και το αίσθημα ασφάλειας του διοικούμενου έναντι της διοίκησης. Βασίζεται δε στο τρίπτυχο: ελεύθερη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, γνωστοποίηση και έγκριση.
Οι δραστηριότητες κατατάσσονται στη βάση αυτών των κριτηρίων, με αποτέλεσμα να διακρίνονται σε δραστηριότητες χαμηλού ρίσκου οι οποίες απαλλάσσονται από την ανάγκη εκ των προτέρων ελέγχου, δραστηριότητες μεσαίου ρίσκου, οι οποίες υπόκεινται στο καθεστώς γνωστοποίησης χωρίς εκ των προτέρων έλεγχο και τέλος, δραστηριότητες υψηλού κινδύνου που χρειάζονται εκ των προτέρων έγκριση.
Βασικό εργαλείο του νέου συστήματος αδειοδότησης αποτελεί το “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων” (ΟΠΣ-ΑΔΕ), υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας. Το πληροφοριακό σύστημα θα υποστηρίζει όλη τη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της διαδικασίας ελέγχων, βάσει κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων δημοσίου συμφέροντος.
Το σύστημα θα δημιουργήσει επίσης, ολοκληρωμένο μητρώο στο οποίο θα συγκεντρώνονται πληροφορίες για κάθε επιχείρηση, ενώ προβλέπεται και η διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ-ΑΔΕ και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με άλλες υφιστάμενες βάσεις δεδομένων.capital.gr