02:58, Παρασκευή
07 Οκτωβρίου 2022

"Στον αέρα" οι προϋπολογισμοί των δήμων Κ. Μακεδονίας;

Κυρίζογλου, φωτο Σάββας Αυγητίδης“Αυτή η πολύμηνη καθυστέρηση προξενεί αλυσιδωτά προβλήματα στους ΟΤΑ και προκαλεί συμφόρηση στις δημοτικές υπηρεσίες και δυσάρεστες έως… εκρηκτικές καταστάσεις στις… δοκιμαζόμενες τοπικές κοινωνίες”
Σε επιστολή του, ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης (βλ φωτο Σάββας Αυγητίδης) προς τον Υπουργό κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλη σχετικά με την Απόδοση (α) τελευταίας δόσης 214 εκατ. παρακρατηθέντων εσόδων ΤΑ, & (β) κατανομής ΚΑΠ Αυγούστου 2016, επισημαίνει ότι “η ομαλή εκτέλεση των δημοτικών προϋπολογισμών αποτελεί, όπως εύστοχα επισημαίνουν αλλεπάλληλες εγκύκλιοι και διαρκείς υπενθυμίσεις του Υπουργείου σας, καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική και την ευρύτερη διοικητική και οργανωτική υγεία όχι μόνον του οικείου Δήμου, αλλά σύνολης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επηρεάζοντας, ταυτόχρονα και τις επιδόσεις και την φυσιογνωμία της εθνικής οικονομίας” Γράφει χαρακτηριστικά:
“Θεμελιώδης και αναντικατάστατη προϋπόθεση για την ομαλή εκτέλεση των ως άνω προϋπολογισμών και για την αποτροπή του (πάντοτε ορατού στα χρόνια της κρίσης) κινδύνου του εκτροχιασμού τους, είναι η έγκαιρη πραγματοποίηση των νομίμως προβλεφθέντων και αρμοδίων εγκριθέντων δημοτικών εσόδων, τα οποία όμως, για το τρέχον έτος 2016, παρουσιάζουν μια σημαντική υστέρηση: η απόδοση των 214 εκατ. €, που συνιστούν την τελευταία ετήσια δόση της «πρώτης γενιάς» των μέχρι 31-12-2008 παρακρατηθέντων εσόδων των Δήμων, καθυστερεί, ενώ ήδη έχουν παρέλθει σχεδόν τα 2/3 του έτους. Αυτή η πολύμηνη καθυστέρηση προξενεί αλυσιδωτά προβλήματα στους ΟΤΑ, δυσχεραίνει αφάνταστα την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους, μετατοπίζει ασφυκτικές και ίσως αξεπέραστες πιέσεις στο τελευταίο τρίτο του έτους, προκαλεί συμφόρηση στις δημοτικές υπηρεσίες και δυσάρεστες έως εκρηκτικές καταστάσεις στις… δοκιμαζόμενες τοπικές κοινωνίες
Είναι απόλυτη ανάγκη αυτή η πολύτιμη τελευταία ετήσια δόση να αποδοθεί τώρα στους δικαιούχους Δήμους. Παράλληλα, προβάλλει αδήριτη η ανάγκη και για την άμεση κατανομή των ΚΑΠ του τρέχοντος μηνός Αυγούστου 2016· κατανομή που, σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης των δημοτικών προϋπολογισμών του 2017 (ΚΥΑ 23976/2016, ΦΕΚ Β΄ 2311/2016), αποτελεί και την βάση υπολογισμού των αντίστοιχων δημοτικών εσόδων του 2017. Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση στην απόδοση αυτής της κατανομής θα καταστήσει από εξαιρετικά δυσχερή έως και αδύνατη την τήρηση των ισχυουσών προθεσμιών κατάρτισης και ψήφισης των δημοτικών προϋπολογισμών του 2017, με ό,τι αρνητικό και δυσμενές αυτό συνεπάγεται.”