, Τετάρτη
01 Φεβρουαρίου 2023

Τα 13 SOS για την πάγια ρύθμιση χρεών στον ΕΦΚΑ

Βαθιά ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του ΕΦΚΑ δίνει η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, η οποία, ωστόσο, έχει αρκετές παγίδες για όσους δεν μπορέσουν να είναι συνεπείς.

Του ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Ειδικότερα, τα 13 σημεία που πρέπει να έχουν υπ’ όψιν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

1. Η ένταξη στη νέα πάγια ρύθμιση απαλλάσσει τον οφειλέτη από τις διώξεις και τα αναγκαστικά μέτρα.

2. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και όσοι εξυπηρετούσαν τις οφειλές τους με την παλαιά πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, έως τις 28 Νοεμβρίου.

3. Όσοι δεν πληρώσουν μία δόση, θα έχουν προσαύξηση κατά 15%.

4. Με αίτηση του οφειλέτη, οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν με την καταβολή 2-24 ισόποσων μηνιαίων δόσεων ή σε 2-48 ισόποσες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται ύστερα από ουσιαστικό έλεγχο.

5. Το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι 50 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται πάντα την τελευταία εργάσιμη του μήνα υποβολής της αίτησης και οι επόμενες στο τέλος του επόμενου μήνα από τον χρόνο υπαγωγής, ενώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά του οφειλέτη, καθώς δεν θα λαμβάνει… ιδιαίτερη ειδοποίηση.

6. Το ποσό της οφειλής επιβαρύνεται με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο.

7. Η υπαγωγή στη ρύθμιση εξασφαλίζει στον οφειλέτη τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

8. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και για να είναι ενεργή, πρέπει ο οφειλέτης να πληρώσει την πρώτη δόση.

9. Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ενημερώνει αμελλητί τον αρμόδιο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για την απώλεια της ρύθμισης, όταν υπάρχει ποινικός φάκελος και ενεργοποιούνται οι σχετικές διατάξεις που προβλέπει ο νόμος.

10. Αν κάποιος οφειλέτης έχασε στο παρελθόν τη ρύθμιση της οφειλής του και προχωρά σε νέα ρύθμιση, προστατεύεται από τον… εισαγγελέα, ο οποίος αναστέλλει τη δίωξή του.

11. Όταν «τρέχει» εκτέλεση ποινής και ο οφειλέτης μπαίνει σε ρύθμιση, τότε παύει η εκτέλεση.

12. Δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση ποσών ή πλειστηριασμός ακινήτου για κάποιον που έχει ενταχθεί σε ρύθμιση, ενώ όταν δεν την εξυπηρετεί, τότε ισχύουν όλα τα αναγκαστικά μέτρα.

13. Αν κάποιος οφειλέτης εξυπηρετεί άλλη πάγια ρύθμιση, τότε η δυνατότητα υπαγωγής στον μεγαλύτερο αριθμό δόσεων παρέχεται αποκλειστικά για τις οφειλές που είχαν ήδη ενταχθεί στην προηγούμενη ρύθμιση.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL