, Κυριακή
05 Φεβρουαρίου 2023

Τα 7 «κλειδιά» για οφειλές και δόσεις προς τον ΕΦΚΑ

Ξεκαθάρισμα του τοπίου σχετικά με τον χρόνο παραγραφής των οφειλών αλλά και ρύθμιση των χρεών προς τον ΕΦΚΑ σε περισσότερες δόσεις εισάγει για 1.200.000 αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες ο νέος ασφαλιστικός νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Του ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Τα επτά σημεία-κλειδιά που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και γενικά όλους τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ είναι τα εξής:

1. Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο ΕΦΚΑ για να βεβαιώσει και να εισπράξει βεβαιωμένες οφειλές από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μειώνεται στα 10 χρόνια, αντί για 20 που ίσχυε πριν. Εφόσον η απαίτηση δεν αναζητηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα των 20 ετών, τότε παραγράφεται, έτσι ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2. Από 1ης/1/2027 ο χρόνος παραγραφής των οφειλών περιορίζεται στην πενταετία έτσι ώστε να εναρμονιστεί με τα χρέη προς την Εφορία.

3. Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών βεβαιώνει σήμερα σε πραγματικό χρόνο τις οφειλές, οπότε το ζήτημα της παραγραφής αφορά μόνο τις παλαιές.

4. Οι μισθωτοί δεν θίγονται από την παραγραφή οφειλών του εργοδότη, καθώς η ασφάλιση που αντιστοιχεί στις παραγεγραμμένες οφειλές εξακολουθεί να τους αναγνωρίζεται.

5. Επιπλέον, οι αυτοαπασχολούμενοι θα μπορούν να καταβάλουν τις οφειλές τους παρά την παραγραφή, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να αναγνωρίσουν ως ασφαλιστικό χρόνο το διάστημα που παραγράφηκε. Σύμφωνα με ένα από τα παραδείγματα που έχει δώσει το υπουργείο Εργασίας, έστω ένας αυτοαπασχολούμενος υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης το 2022 και οφείλει εισφορές για τα έτη 2002-2011, τις οποίες ο ΕΦΚΑ δεν του έχει καταλογίσει μέχρι τη στιγμή της αίτησης. Οι εισφορές αυτές αφορούν διάστημα πέραν της δεκαετίας και άρα είναι παραγεγραμμένες. Έστω ότι για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ο αυτοαπασχολούμενος χρειάζεται ακόμη 5 χρόνια ενσήμων. Τότε έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα 5 από τα 10 παραγεγραμμένα χρόνια ώστε να τα αναγνωρίσει ως ασφαλιστικό χρόνο. Αντιθέτως, αν ο ΕΦΚΑ είχε προβεί σε κοινοποίηση προς τον ασφαλισμένο της βεβαίωσης οφειλής των εν λόγω εισφορών εντός δεκαετίας από τη γένεσή της (γεγονός που διακόπτει τον χρόνο παραγραφής), τότε ο ασφαλισμένος οφείλει το σύνολο των εισφορών.

6. Αν κάποιος δεν πληρώσει τις οφειλές του μέσα στη δεκαετία, τότε δεν υπάρχει παραγραφή, καθώς η παραγραφή διακόπτεται κάθε φορά που ο ασφαλισμένος ειδοποιείται ότι οφείλει ασφαλιστικές εισφορές και η δεκαετία ξεκινά εκ νέου από την ειδοποίηση.

7. Οι δόσεις για οφειλές από βεβαιωμένες εισφορές αυξάνονται από 12 σε 24 με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ. Η αίτηση ρύθμισης γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL