, Παρασκευή
27 Ιανουαρίου 2023

Τα επτά «κλειδιά» που… ξεκλειδώνουν το «Σπίτι μου»

Επτά «κλειδιά» οδηγούν τους νέους ηλικίας 25-39 ετών στην απόκτηση φθηνής στέγης με χαμηλότοκο ή ακόμη και άτοκο τραπεζικό δάνειο, από τις αρχές του 2023.

Του ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση για το πρόγραμμα κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής του υπουργείου Εργασίας και, ως είθισται, μπορεί να υπάρξουν προσθήκες στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, κυρίως στο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Στόχος του προγράμματος, σύμφωνα με τον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη, είναι η παροχή στέγης σε προσιτή τιμή, έτσι ώστε νέα ζευγάρια, με ή χωρίς παιδιά, να ξεκινήσουν τη ζωή τους.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει τα εξής:

  1. Δικαιούχοι των άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων είναι άτομα ηλικίας 25-39 ετών με ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και οι οποίοι δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους.
  2. Τα ακίνητα πρέπει να έχουν αξία έως 200.000 ευρώ, εμβαδόν έως 150 τμ και παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών.
  3. Η αγορά του ακινήτου δεν μπορεί να γίνει από συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού του αγοραστή.
  4. Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, κατά κυριότητα >50% για καθέναν από αυτούς.
  5. Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ και η διάρκεια τα 30 έτη, ενώ καλύπτει το 90% της αξίας του ακινήτου (το υπόλοιπο καλύπτεται από τον αγοραστή). Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από τη ΔΥΠΑ. Για το ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη ΔΥΠΑ δεν οφείλεται τόκος, ενώ το υπόλοιπο 25% χορηγείται από τις τράπεζες (θα επιλεγούν ύστερα από δημόσια πρόσκληση της ΔΥΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι το 75% του δανείου χορηγείται άτοκα, με αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο που πληρώνει ο δανειολήπτης για το σύνολο του ποσού να διαμορφώνεται στο ένα τέταρτο του κόστους που θα είχε ένα κανονικό στεγαστικό δάνειο. Το δάνειο απαλλάσσεται από την εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975.
  6. Για τρίτεκνους ή πολύτεκνους το δάνειο θα είναι άτοκο. Άτοκο θα γίνεται και το δάνειο για όσους κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του κάνουν τρία και πλέον παιδιά.
  7. Δεν μπορεί να ζητηθεί η παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 500 εκατ. ευρώ (με πρόβλεψη για διπλασιασμό σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων), ενώ εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι 10.000 νέοι ή νέα ζευγάρια 25-39 ετών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL