, Τετάρτη
30 Νοεμβρίου 2022

Τα τρία νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση

Εν μέσω έντονων συζητήσεων και διαβουλεύσεων που συνεχίστηκαν αμείωτες στο χθεσινό Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τις διαφορετικές «οπτικές γωνίες» των πραγμάτων μεταξύ των κρατών-μελών, τελικά υιοθετήθηκαν τρία νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Toυ ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ

Το Συμβούλιο συμφώνησε σε έναν εθελοντικό στόχο μείωσης της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10% και σε έναν υποχρεωτικό στόχο μείωσης 5% της κατανάλωσης κατά τις ώρες αιχμής. Τα κράτη-μέλη θα προσδιορίσουν το 10% των ωρών αιχμής τους μεταξύ της 1ης Δεκεμβρίου 2022 και της 31ης Μαρτίου 2023, κατά τις οποίες θα μειώσουν τη ζήτηση.

Στα 180€ ανά μεγαβατώρα

Το Συμβούλιο συμφώνησε να τεθεί ανώτατο όριο στα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα στα υπερέσοδα των ηλεκτροπαραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών ΑΠΕ, πυρηνικών και λιγνίτη. Το επίπεδο του πλαφόν έχει σχεδιαστεί για να διατηρηθεί η κερδοφορία των φορέων εκμετάλλευσης και να μην παρεμποδιστούν οι επενδύσεις σε ΑΠΕ.

Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν μέτρα της επιλογής τους για την απορρόφηση και τη διάθεση αυτών των εσόδων, όπως και να διαθέτουν σχετική ευελιξία. Μεταξύ άλλων, να έχουν τη δυνατότητα καθορισμού υψηλότερου πλαφόν ή της διαφοροποίησης μεταξύ τεχνολογιών καθώς και εφαρμογής ορίων στα έσοδα των εμπόρων. 

Πώς υπολογίζεται η εισφορά

Τα κράτη-μέλη επιπλέον συμφώνησαν να ορίσουν μια υποχρεωτική προσωρινή εισφορά αλληλεγγύης επί των κερδών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του αργού πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του άνθρακα και των διυλιστηρίων. Η εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών, όπως προσδιορίζονται βάσει των εθνικών φορολογικών κανόνων κατά το φορολογικό έτος που αρχίζει το 2022 ή/και το 2023, τα οποία υπερβαίνουν την αύξηση κατά 20% των μέσων ετήσιων φορολογητέων κερδών από το 2018. Η εισφορά αλληλεγγύης θα εφαρμόζεται επιπλέον των τακτικών φόρων και εισφορών που ισχύουν στα κράτη-μέλη.

Τα κράτη-μέλη μπορούν να διατηρήσουν εθνικά μέτρα που είναι ισοδύναμα με την εισφορά αλληλεγγύης, εφόσον είναι συμβατά με τους στόχους του κανονισμού και παράγουν τουλάχιστον συγκρίσιμα έσοδα. Παράλληλα θα χρησιμοποιούν τα έσοδα από την εισφορά αλληλεγγύης για την παροχή οικονομικής στήριξης στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και για την άμβλυνση των επιπτώσεων των υψηλών λιανικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Το χρονοδιάγραμμα

Τα μέτρα έχουν προσωρινό και έκτακτο χαρακτήρα. Θα ισχύσουν από την 1η Δεκεμβρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι στόχοι μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας ισχύουν έως τις 31 Μαρτίου 2023. Το υποχρεωτικό ανώτατο όριο για τα έσοδα της αγοράς ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2023.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL