, Κυριακή
27 Νοεμβρίου 2022

Θέσεις εργασίας στην Κεντρική Μακεδονία…

XALKIDIKH, φωτο Σάββας Αυγητίδης
#Στις 570 ορίστηκαν οι προσλήψεις στους δήμους για τις κρατικές κατασκηνώσεις όπου και θα αφορούν άτομα με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών μηνών. Οι προσλήψεις θα αφορούν διάφορες ειδικότητες ενώ θα καλύψουν τις ανάγκες του προγράμματος των κρατικών κατασκηνώσεων για την καλοκαιρινή περίοδο, που έχει ανατεθεί στους δήμους. Οι δήμοι σε συνεργασία με τα Διοικητικά Συμβούλια των κατασκηνώσεων, στους οποίους ανήκει η λειτουργία των κατασκηνώσεων, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την πρόσληψη του αναφερόμενου προσωπικού και οι προκηρύξεις θα εκδοθούν άμεσα. Στο Σταυρό Θεσσαλονίκης θα ανακοινωθούν συνολικά 48 θέσεις εργασίας για τους ενδιαφερόμενους, ενώ για τη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, οι θέσεις αυτές θα είναι 46. Αφορούν σε μάγειρες, νοσοκόμες, γυμναστές, οδηγούς, φύλακες, τεχνίτες, ναυαγοσώστες.
#Ακόμη 784 προσλήψεις σε δήμους της χώρας αναμένεται να προκηρυχθούν τις επόμενες μέρες με απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Μπαλάφα. Οι προσλήψεις θα αφορούν προσωπικό για ανταποδοτικούς φορείς 55 δήμων σε όλη τη χώρα. Με την πρώτη απόφαση εγκρίνεται η σύναψη 101 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 45 συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΝΠΙΔ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους. Με την δεύτερη απόφαση εγκρίνεται η σύναψη 540 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες ή έως εννέα μήνες (για αναγνωρισμένες σχολές) ή έως 11 μήνες (για παιδικούς σταθμούς) και 98 συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος, σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου. Συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη οι θέσεις αυτές αφορούν στους δήμους: Καλαμαριάς, Ωραιοκάστρου και Αμπελοκήπων- Μενεμένης. Ενώ για τη Χαλκιδική αφορούν σε 13 θέσεις εργασίας στο δήμο Κασσάνδρας. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει με εποπτεία του ΑΣΕΠ.
#Έτοιμο προς προκήρυξη είναι το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που θα αφορά ανέργους που επιθυμούν να εργαστούν στα hotspots καταγραφής των προσφύγων. Με την προκήρυξη θα δοθεί και η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων μέσω ΟΑΕΔ. Για την προώθηση του συγκεκριμένου προγράμματος, με στόχο την επιτάχυνση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών, έχει ασχοληθεί επισταμένα η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, κα Ράνια Αντωνοπούλου. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Για εργασίες στις οποίες από τη φύση τους απαιτείται νυχτερινή εργασία, οι αποδοχές θα ανέρχονται στα 539,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 665,95) για τους εργαζόμενους μέχρι 25 ετών και στα 619 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 763,73) για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών, καθώς ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή νυχτερινής αμοιβής. Επισημαίνεται πως οι εργαζόμενοι που θα αλλάξουν τόπο διαμονής, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης, ύψους 200 ευρώ. Τη δαπάνη για το συγκεκριμένο επίδομα, θα αναλάβει ο ΟΑΕΔ, με τους πρώτους υπολογισμούς να κάνουν λόγο για μια πρόσθετη επιβάρυνση ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και σε δεύτερη φάση η οποία θα περιλαμβάνει την πρόσληψη για 8 μήνες άλλων 2.703 ανέργων. Συνεπώς, συνολικά και στις δύο φάσεις του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας θα απασχοληθούν 5.000 ωφελούμενοι. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 40 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020, και από εθνικούς πόρους.
#Το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 50 ετών που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση παραμένει ανοιχτό. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 15.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος (και στην επιχορήγηση) συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, όπως επίσης οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας. Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση, που εμπεριέχει την εντολή κενής θέσης, (μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων θέσεων του προγράμματος), υπό την προϋπόθεση να έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από τα ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής τους, με τον οποίο έχουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e- services). Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα πρέπει επίσης να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
#Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων ατόμων- δύο ΠΕ Ναυαγοσωστών και δύο ΔΕ Ναυαγοσωστών- για την πραγματοποίηση του προγράμματος «Παιδί και θάλασσα» έτους 2016 δημοσίευσε ο δήμος Ωραιοκάστρου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση : Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013 στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τις 22 Ιουνίου 2016
# Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας, αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για την ένταξη ανέργων στα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που θα υλοποιηθούν σε 17 δήμους της χώρας. Οι δήμοι της Α’ φάσης της νέας γενιάς προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας είναι: Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Αγρίνιου, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Άργους-Μυκηνών, Αρταίων, Ασπροπύργου, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορδελιού-Εύοσμου, Κορινθίων, Παιονίας, Παύλου Μελά, Περάματος, Σαλαμίνος, Σιντικής, Φυλής. Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα είναι οκτάμηνης διάρκειας με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, όπως κατοχυρώθηκαν έπειτα από νομοθετική πρωτοβουλία της Αν. Υπουργού Εργασίας, Ράνιας Αντωνοπούλου. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Οι ωφελούμενοι, θα απασχολούνται σε πενθήμερη εβδομαδιαία βάση, εκτός Κυριακής και νυχτερινών βαρδιών. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Η αίτηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
# Υπεγράφη, από τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, η έγκριση για την έναρξη των διαδικασιών που αφορούν την πλήρωση 80 θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»-Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Συγκεκριμένα, πρόκειται για  25 θέσεις στον ΟΚΑΝΑ,  35 θέσεις στο ΚΕΘΕΑ,  12 θέσεις στο ΨΝΑ και οκτώ θέσεις στο ΨΝΘ. Η διαδικασία προσλήψεων θα υλοποιηθεί από τους ίδιους τους φορείς, με προσκλήσεις ενδιαφέροντος που θα δημοσιοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. «Με την απόφαση αυτή εντείνεται η προσπάθεια να στηριχθούν οι αποδυναμωμένες, τα τελευταία χρόνια, δημόσιες δομές που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη και θεραπεία εξαρτημένων ατόμων στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στην περιφέρεια, προκειμένου να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.
# Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, δημοσίευσε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πυλαίας-Χορτιάτη, που εδρεύει στο Ασβεστοχώρι της Π. Ε. Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας Χορτιάτη, 25ης Μαρτίου 17, Τ.Κ 570 10, Ασβεστοχώρι, απευθύνοντάς την στο Γεν. Διευθυντή, κ. Δαφέρμο Σαράντο (τηλ. επικοινωνίας: 2310 359775).Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τη Δευτέρα 27/06/2016. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)•  στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ). Όλη η προκήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα βρίσκεται αναρτημένη στα γραφεία της επιχείρησης, 25ης Μαρτίου 17, Ασβεστοχώρι, Τ.Κ 570 10, Τηλ.: 2310 359775, στο site www.deyaph.gr και στο δημοτικό Κατάστημα του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.
# Ο δήμος Πολυγύρου καλεί τους ενδιαφερόμενους, που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παραχώρηση περιπτέρου στην Κεντρική Πλατεία Βραστάμων. Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, με την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου γίνεται για δέκα χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο δήμο μέχρι 5/7/2016.
# Η  Coca-Cola Τρία Έψιλον προσκαλεί νέους απόφοιτους να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους στην εταιρεία, μέσα από το Graduate Trainee Program, που υλοποιείται για 26η χρονιά. Νέοι και νέες που πρόσφατα ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους αλλά και με σύντομη εργασιακή εμπειρία έως δύο έτη, καλούνται να συμμετάσχουν μέσα από την ιστοσελίδα www.coca-colahellenic.gr/graduatetrainee μέχρι τις 30 Ιουνίου. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων περιλαμβάνει στάδια αξιολογήσεων, τεστ δεξιοτήτων και δομημένες συνεντεύξεις, ενώ ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή όσων προκριθούν σε ολοήμερο Κέντρο Αξιολόγησης, όπου καλούνται να εργαστούν ατομικά και ομαδικά σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Στόχος για τους Graduate Trainees είναι να εξελιχθούν σε υψηλόβαθμες θέσεις τόσο μέσα στην εταιρεία, αλλά και όσοι θέλουν να συνεχίσουν την καριέρα τους στο εξωτερικό, στις χώρες του Ομίλου, όπως ήδη το έχουν επιτύχει περισσότεροι από 150 συμμετέχοντες. Σε όλη τη διαδικασία του πλάνου ανάπτυξης, οι συνάδελφοί τους αναλαμβάνουν να τους καθοδηγήσουν και να τους δώσουν κίνητρα, έμπνευση και γνώση ώστε να αναπτύξουν το ταλέντο τους, και να συμβάλλουν ενεργά και δημιουργικά στην ομάδα που θα ενταχθούν αλλά και στην εταιρεία συνολικά.
# Ζητείται εποχιακό προσωπικό, για εργασία μέχρι τον Οκτώβριο, στο πεντάστερο ξενοδοχείο Cronwell Platamon Resort στον Πλαταμώνα Πιερίας. Οι Θέσεις αφορούν σε: υποδοχή, δημόσιες σχέσεις, Restaurant Hostess, Animateur (με γνώσεις Ελληνικών, Αγγλικών και προϋπηρεσία σε Ξενοδοχείο), υπάλληλο φύλαξης ( Γυναίκα). Σχετική εμπειρία σε τετράστερα και πεντάστερα  ξενοδοχείο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Παρέχεται εκπαίδευση, ικανοποιητικός μισθός, ενώ προσφέρεται διαμονή και διατροφή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν για περισσότερες πληροφορίες στο 2352043611.
# Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, επιθυμεί να προσλάβει για εποχική απασχόληση με έδρα το Πόρτο Καρράς βοηθό αρτοποιού. Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: πτυχίο Σχολής Αρτοποιείας – Ζαχαροπλαστικής Τέχνης, τουλάχιστον δύο χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, γνώση διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας, ομαδικό πνεύμα. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους, αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό (Code: ASB) υπόψη του τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586.
# Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο μηνών δημοσιοποίησε ο δήμος Καλαμαριάς. Οι θέσεις είναι για έναν ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και δύο ΥΕ Καθαριστών/τριών. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του δήμου (Αγίου Νικολάου και Μικρουλέα γωνία).