, Τρίτη
29 Νοεμβρίου 2022

Θέσεις εργασίας στην Βόρεια Ελλάδα!

 
metro, φωτο Σάββας Αυγητίδης
# Προκήρυξη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων για τους Πλοηγικούς Σταθμούς Πειραιά και Θεσσαλονίκης εξέδωσε το υπουργείο Ναυτιλίας. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους μπορούν να υποβληθούν έως 21 Ιουλίου. Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει την αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο γραφείο 102, 1ος όροφος στην κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε να αποστείλει ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ), στην ταχυδρομική διεύθυνση : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 – Ε2 Τ.Κ.: 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Με την ένδειξη επί του φακέλου: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ… Έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης διατίθεται: α) από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς, γραφείο 109, 1ος όροφος), β) από το Τμήμα Σχέσεων Κράτους -Πολίτη/ Επιχειρήσεων του ΥΝΑΝΠ (Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ισόγειο) γ) στην ιστοσελίδα www.hcg.gr (τοποθεσία: προσλήψεις). δ) στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φορέα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων)
# Καλλιτεχνικό- διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Ωδείου της Δημοτικής Επιχείρησης κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2016-2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, συνολικού αριθμού 64 ατόμων, για χρονικό διάστημα οκτώ ή εννέα μηνών, αναζητεί ο δήμος Θέρμης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω. Δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στα μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική προκήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δημοτικής Επιχείρησης www.deppath.gr ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή -Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 09.00π.μ. έως 14.00 μ.μ. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί έως Τρίτη 19/07/2016 στα γραφεία της Επιχείρησης, καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. Γίνεται δεκτή και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
# Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, συνολικά εννέα ατόμων για την κάλυψη των έκτακτων και αυξημένων αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, εξέδωσε ο δήμος. Πρόκειται για θέσεις βρεφονηπιοκόμου ΤΕ, βοηθό βρεφοκόμου ΔΕ, και φυλάκων -εργατών ΥΕ. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με σήμανση έκδοσης «23-1-2015» και μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Κεντρική σελίδα -> Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη  από δημόσια αρχή,  στην ακόλουθη  διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», 28ης Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ. Πληροφορίες: Ελένη Λάττα ( τηλ. επικοινωνίας: 2310932601, εσωτ.: 25 και 2310911600, εσωτ. 18. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 12-7-2016.
# Την πρόσληψη αποκλειστικά Ελλήνων για την κάλυψη 500 θέσεων στα περιφερειακά αεροδρόμια προανήγγειλε ο επικεφαλής της Fraport Greece, του εταιρικού σχήματος με αποκλειστικό αντικείμενο την υλοποίηση των έργων αναβάθμισης στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Μάλιστα επισήμανε ότι η «παράδοση» των αεροδρομίων θα ξεκινήσει στο τέλος Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μήνες. Ήδη μετά την προκήρυξη για τις προσλήψεις, πάνω από 2.500 αιτήσεις έχουν φθάσει στα γραφεία της Fraport Greece μέσα σε δύο εβδομάδες, ενώ η διοίκηση της εταιρείας ξεκαθαρίζει ότι στις θέσεις τους θα παραμείνουν πολλοί από τους ήδη εργαζόμενους. Ο συνολικός αριθμός των έμμεσων και άμεσων προσλήψεων τοποθετείται σε 18.000 και αναμένεται να γίνουν σταδιακά, στο τέλος του τετάρτου τριμήνου της χρονιάς.
# Περισσότερες από 100 ρωσικές εταιρείες θα προβάλουν τα επιτεύγματα της χώρας τους σε τομείς όπως η παραγωγή ενέργειας, η μηχανολογία, η γεωργία, οι κατασκευές, οι μεταφορές, το εμπόριο και η εφοδιαστική αλυσίδα στο πλαίσιο της ρωσικής συμμετοχής στην 81 η ΔΕΘ, όπου η Ρωσία θα είναι η τιμώμενη χώρα. Στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί διμερές συνέδριο, όπου θα αναπτυχθεί ο ελληνορωσικός διάλογος τόσο για θέματα επιχειρείν όσο και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου η ατζέντα περιλαμβάνει επιχειρηματικές συναντήσεις, με επισκέψεις των Ρώσων σε εταιρείες, συνεργατικούς σχηματισμούς και αγροβιομηχανικά πάρκα. Στις 15 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί βιομηχανικό φόρουμ εστιασμένο στην παραγωγή τροφίμων και ποτών, ενώ στις 16 Σεπτεμβρίου φόρουμ για την τουριστική βιομηχανία, με αιχμή την αξιοποίηση νέων μηχανισμών αύξησης των αμοιβαίων τουριστικών ροών. Παράλληλα στις 11 Σεπτεμβρίου θα διοργανωθεί workshop για τις μεταφορές/συγκοινωνίες.
# Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν την Τετάρτη 13 Ιουλίου τα στελέχη της εταιρείας CrewLink προκειμένου να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με Έλληνες που επιθυμούν να εργαστούν ως προσωπικό καμπίνας στην Ιρλανδική Αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair. Η Crewlink είναι το επίσημο κέντρο εκπαίδευσης και διαλογής προσωπικού της Ryanair. Τα βασικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι: ύψος πάνω από 1,57 μ., καλή γνώση αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο, καλή όραση, δυνατότητα κολύμβησης για τουλάχιστον 20 μ. χωρίς βοήθεια, τατουάζ απαγορεύονται σε εμφανή σημεία του σώματός και ευρωπαϊκό Διαβατήριο Χωρών (EU). Για τη συνέντευξη οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ντυμένοι με επίσημο παντελόνι (οι άντρες) και φούστα έως το γόνατο (οι γυναίκες), να έχουν μαζί τους μία φωτοτυπία του βιογραφικού τους σημειώματος (στα Αγγλικά), Ευρωπαϊκό Διαβατήριο σε ισχύ για τουλάχιστον 1,5 χρόνο από την ημέρα της συνέντευξης και μία φωτοτυπία του. Η CrewLink θα αναλάβει και την εκπαίδευση των υποψηφίων που έχει διάρκεια έξι εβδομάδες, στο εκπαιδευτικό της κέντρο κοντά στη Φρανκφούρτη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις συμπληρώνοντας την φόρμα: http://goo.gl/acsKMP
# Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, ανοικτά θα είναι την Κυριακή 17 Ιουλίου τα καταστήματα σε όλη τη χώρα από 11 πμ έως 8 μμ. Ο ΣΕΛΠΕ στην ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι οι θερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 11 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη 31 Αυγούστου. «Κατά τη διάρκεια τόσο των εκπτώσεων όσο και του ανοίγματος των καταστημάτων την Κυριακή 17 Ιουλίου οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα εκθέσουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων τους σε εξαιρετικά ελκυστικές και συμφέρουσες τιμές» τονίζει ο ΣΕΛΠΕ.
# Στα μέσα Ιουλίου θα ανακοινωθεί, το νέο πρόγραμμα voucher με το οποίο θα δώσει την δυνατότητα σε 23.000 άνεργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών, να μετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν: απασχόληση 6 μηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, θεωρητική κατάρτιση, πιστοποίηση σε κλάδους αιχμής, υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και καθοδήγησης, με συνολικό επίδομα 5.500 €. Το νέο πρόγραμμα αφορά 10 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως το εμπόριο, τα τεχνικά έργα υποδομής, ο τουρισμός, η πληροφορική και η διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και 44 ειδικότητες και όχι τρεις που προβλεπόταν αρχικώς. Με τον νέο σχεδιασμό, οι άνεργοι θα λαμβάνουν, ανά ειδικότητα, πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων που για πρώτη φορά θα βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής, το οποίο είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τα ΚΕΚ. Στο νέο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, το 80% των 112 εκατ. ευρώ κατευθύνεται στην ενίσχυση των ανέργων και μόλις το 20% στους φορείς κατάρτισης (έναντι 25% – 75% του παλαιού).
(Χθεσινή φωτο Σάββα Αυγητίδη από σταθμό metro στην Καλαμαριά)