Τι αλλάζει η ΕΕ στο καθεστώς για τις επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Η ΕΣΕΕ ενσωμάτωσε και επίσημα στο καταστατικό της και ζητά να καθιερωθεί στην εταιρική νομοθεσία και στο εμπορικό δίκαιο της χώρας μας η κατηγορία των «μικροεπιχειρήσεων».
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατ’εφαρμογή από το 2005 της σχετικής κοινοτικής οδηγίας (European Commission, Commission Recommendation, May 6th 2003, 2003/361/EC) έχει ήδη καθιερωθεί σε πολλές χώρες της ΕΕ η μορφή της πολύ μικρής επιχείρησης στο εμπορικό δίκαιο, με την ορολογία «micro enterprises».
Διαβάστε τη συνέχεια paraskhnio.gr