, Πέμπτη
30 Νοεμβρίου 2023

Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης που εξάγουν στην Αίγυπτο;

Aygyptos
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ενημερώνει τα μέλη του και κυρίως τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ότι την 01.03.2016 λήγει η κατάθεση των δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο, που συστήνεται στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αιγύπτου και όπου θα πρέπει να καταχωρηθούν όλες οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εξάγουν στην Αίγυπτο.
Από τη Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας, διαβιβάστηκαν τα Διατάγματα 992/2015 και 43/2016 του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αιγύπτου, στα οποία περιγράφεται η διαδικασία και ο κατάλογος των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγραφής στο εν λόγω Μητρώο.  Ο κατάλογος των σχετικών προϊόντων  είναι εξαιρετικά ευρύς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τρόφιμα, φρούτα, ζαχαρώδη, σοκολατοειδή, καλλυντικά, βιομηχανικά προϊόντα, υφάσματα κ.ά.
Η εγγραφή των επιχειρήσεων στο Ειδικό Μητρώο γίνεται μόνο ηλεκτρονικά  μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εμπορίου της Αιγύπτου www.goeic.gov.eg/.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κάιρο, τηλέφωνα +20227952036-27948482 φαξ +20227940684, e-mαίΙ: ecocom-caί[email protected]