Τι συμβαίνει με την καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ από συνιδιοκτήτες ακινήτων

akinitaΣτην περίπτωση που οι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτου, στο οποίο επιβλήθηκε ΕΕΤΗΔΕ (έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων) των ετών 2011 και 2012 είναι περισσότεροι του ενός και το τέλος έχει βεβαιωθεί στο όνομα ενός συνιδιοκτήτη, αυτός μπορεί να εξοφλήσει μόνο τον φόρο που του αναλογεί, σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη. Η μοναδική προϋπόθεση είναι να προσκομίσει τα συμβόλαια του ακινήτου από τα οποία να προκύπτει η συνιδιοκτησία των άλλων φορολογούμενων.
Η απόφαση διευκρινίζει ότι ο συνιδιοκτήτης, στον οποίο έχει βεβαιωθεί το σύνολο του φόρου, μπορεί να προσέλθει στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ και, προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ο ΑΦΜ ή τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας καθώς και τα ποσοστά ιδιοκτησίας όλων των άλλων κυρίως ή επικαρπωτών του ακινήτου, να ζητήσει τον επιμερισμό του βεβαιωμένου τέλους ανάλογα με τα ποσοστά τους.
Στην απόφαση σημειώνεται ότι η διαγραφή του ΕΕΤΗΔΕ από το πρόσωπο στο οποίο βεβαιώθηκε στο σύνολό του δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υπόδειξη και παροχή των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων για το σύνολο των υποχρεώσεων.
paraskhnio.gr