, Πέμπτη
30 Μαρτίου 2023

Το υπουργείο Οικονομικών επιστρατεύει σκύλους για… ρευστό!

athina-aerodromio-astynomia1Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, ορίζεται τριμελής επιτροπή η οποία θα έχει ως έργο την καταλληλότητα των σκύλων που θα αναλάβουν να ανιχνεύουν «ρευστά διαθέσιμα».
Προφανώς το υπουργείο Οικονομικών θέλει να θωρακιστεί ενόσω διαρκούν τα capital controls και θέτει αναλυτικά, μέσω της απόφασης, τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ο κατάλληλος σκύλος προκειμένου να αναλάβει το έργο.
Μεταξύ των προϋποθέσεων που ορίζονται με την απόφαση, είναι ο σκύλος να είναι νεαρός σε ηλικία, και να μην έχει… νεύρα.
Μια προς μία οι προϋποθέσεις, όπως ακριβώς αναγράφονται στην απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, έχουν ως εξής:

  1. Να προέρχονται κατά προτίμηση από τις φυλές Γερμανικός Ποιμενικός, Λαμπραντόρ ή Μαλινουά.
  2. Να είναι κατά προτίμηση ηλικίας δώδεκα (12) έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
  3. Να φέρουν σήμανση με ηλεκτρονική ταυτοποίηση (μικροτσίπ).
  4. Να είναι εφοδιασμένοι α) με βιβλιάριο υγείας για τους σκύλους που προέρχονται από το εσωτερικό και

β) διαβατήρια ΕΕ για αυτούς που προέρχονται από το εξωτερικό, στα οποία θα περιέχονται οι εμβολιασμοί και οι αποπαρασιτώσεις υπογεγραμμένα από κτηνίατρο καθώς και ο αριθμός του ηλεκτρονικού εμφυτεύματος (μικροτσίπ).

  1. Να έχουν εμφανές και ανεπτυγμένο το ένστικτο της ανίχνευσης – ανεύρεσης (ένστικτο καταδίωξης – pray drive) και επαναφοράς (retrieve) σε όλους τους χώρους όπου θα δοκιμάζονται με διάφορα παιχνίδια η άλλα αντικείμενα (μπαλάκια, σωλήνες, κλπ).
  2. Να είναι κοινωνικοποιημένοι, ισορροπημένοι και χωρίς φοβίες σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους, με ικανότητα να προσαρμόζονται εύκολα σε οποιοδήποτε περιβάλλον και με ένδειξη φυσιολογικής συμπεριφοράς απέναντι στους ανθρώπους.
  3. Να είναι ψυχολογικά υγιείς και να μην παρουσιάζουν νεύρα ή νευρωτικό χαρακτήρα.
  4. Να έχουν χαμηλή παρόρμηση εκδήλωσης του ενστίκτου προστασίας (defense drive).
  5. Να είναι απόλυτα υγιείς, όπως αυτό θα διαπιστώνεται: α) με κλινική εξέταση (επισκόπηση, ψηλάφηση, ακρόαση) που θα πραγματοποιείται είτε στο Κτηνιατρικό Νοσοκομείο του Κέντρου Εκπαίδευσης Φρουρών Σκύλων της Πολεμικής Αεροπορίας είτε στο Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Γ’ ΚΝΟ) του Ελληνικού Στρατού είτε και στη Κτηνιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η δαπάνη της εξέτασης θα βαρύνει τον προμηθευτή.