16:02, Κυριακή
02 Οκτωβρίου 2022

Τράπεζα Πειραιώς: Ένα… μεγάλο turn around story!

Σε ένα μεγάλο και για πολλούς ανέλπιστο turn around story εξελίχθηκαν τα μεγέθη α’ εξαμήνου της Τράπεζας Πειραιώς, τα οποία πρόκειται να αναθεωρηθούν σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα για τη φετινή χρήση.

Του: ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Η μεγάλη επιτυχία του διοικητικού διδύμου Χατζηνικολάου – Μεγάλου έγκειται στο γεγονός ότι κατάφερε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μετατρέψει τους φόβους περί κρίσης και αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσης σε ένα μοναδικό success story εξυγίανσης και δυναμικής ανάκαμψης.

Τρία είναι τα μεγάλα επιτεύγματα της διοίκησης, με βάση τα αποτελέσματα εξαμήνου:

1. Το νέο ιστορικό υψηλό στις καταθέσεις πελατών.

2. Η ταχεία αποκλιμάκωση σε μονοψήφιο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

3. Η υπέρβαση του ετήσιου στόχου για τις χορηγήσεις.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αποτέλεσαν την πρώτη απόδειξη για την πορεία εξυγίανσης της τράπεζας, ενώ στη συνέχεια ήρθε η εξειδίκευση του επιχειρησιακού σχεδίου της τράπεζας έως το τέλος του 2025. Η τελευταία εξέλιξη με τα εντυπωσιακά μεγέθη του β’ τριμήνου και συνολικά του α’ εξαμήνου διαμορφώνει νέα δεδομένα για την τράπεζα, η οποία ακόμη και με βάση το πιο δυσμενές σενάριο θα επιτύχει κέρδη πολύ πιο πάνω από τον ετήσιο στόχο, ενώ την άνοιξη του 2025, για πρώτη φορά, οι μέτοχοι θα λάβουν και μερισματική απόδοση, κάτι που ισχύει πλέον για το σύνολο των συστημικών τραπεζών.

Τα 10 «κλειδιά»

Τα «κλειδιά» που οδήγησαν την Πειραιώς στην επίτευξη καθαρών κερδών, ύψους 614 εκατ. ευρώ, το α’ εξάμηνο ήταν τα εξής:

1. Η αύξηση των καταθέσεων στο ιστορικό υψηλό των 56,1 δισ. ευρώ.

2. Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους στα 306 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση 7%.

3. Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες και μισθώματα στα 237 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εξαμήνου (αύξηση 22%).

4. Η υποχώρηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕ) στο 9,1%, που αντιστοιχεί σε «κόκκινα» δάνεια, ύψους 3,4 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο δείκτης ΝΡΕ είχε διαμορφωθεί στο τέλος Μαρτίου στο 12,6%, ενώ στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2021 ήταν στο 24,6%! Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι τιτλοποιήσεις με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» καθώς και οι συναλλαγές εκτός αυτού.

5. Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε στα 3,4 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου και ήταν 1,3 δισ. ευρώ μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο στις 31 Μαρτίου 2022. Έτσι,

6. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 1,5 δισ. ευρώ και ξεπέρασε τον στόχο του 1,2 δισ. ευρώ.

7. Τα δάνεια μετά τις προβλέψεις του ομίλου ανήλθαν σε 35,4 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2022, ενώ το α’ εξάμηνο οι εκταμιεύσεις νέων δανείων διαμορφώθηκαν στα 4,4 δισ. ευρώ, αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση από μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

8. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Ιουνίου 2022 διαμορφώθηκε στο 9,5%, ενώ σε επίπεδο pro-forma στο 10,2%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων έκλεισε στο 15,8% και ήταν υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

9. Οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 2% ή 95 εκατ. ευρώ.

10. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα του α’ εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 408 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 4% ετησίως, ενώ κατά το β’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 209 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 2% σε ετήσια βάση. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στις 30 Ιουνίου 2022 το προσωπικό του ομίλου ανερχόταν σε 9.206 εργαζόμενους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εκ των οποίων οι 8.839 απασχολούνταν στην Ελλάδα, μειωμένοι κατά 954 ετησίως.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL