, Πέμπτη
23 Μαρτίου 2023

Ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ τα επιχειρηματικά δάνεια

Περισσότερους πόντους στην ανάπτυξη της οικονομίας αναμένεται να δώσουν το α’ εξάμηνο του έτους τα αυξημένα επιχειρηματικά δάνεια που χορηγήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 2022 από τις τράπεζες.

Του ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το σύνολο των νέων δανείων στην οικονομία ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ, ενώ το δ’ τρίμηνο του έτους παρατηρήθηκαν αύξηση των επιχειρηματικών δανείων και μικρή κάμψη των στεγαστικών και καταναλωτικών. Η συνολική ζήτηση δανείων -ειδικότερα μακροπρόθεσμων- αυξήθηκε τόσο από τις μικρομεσαίες όσο και από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι παράγοντες που επηρέασαν την αύξηση της ζήτησης ήταν κυρίως η χρηματοδότηση παγίων επενδύσεων και ο σχηματισμός κεφαλαίου κίνησης. Το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους εκτιμάται ότι η συνολική ζήτηση δανείων τόσο από τις μικρομεσαίες όσο και από τις μεγάλες επιχειρήσεις αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα κατά το δ’ τρίμηνο του 2022. Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι συνολικοί όροι χορήγησης επιχειρηματικών δανείων, ενώ αυξήθηκε η συνολική ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια. Το ίδιο χρονικό διάστημα η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Επιπλέον, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2023, ενώ οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2022. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Αμετάβλητη η ζήτηση σε καταναλωτικά, στεγαστικά

Από την άλλη πλευρά, το δ’ τρίμηνο του 2022 τα κριτήρια και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2022. Η εξέλιξη αυτή είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Η ζήτηση για τα καταναλωτικά και τα στεγαστικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ για το α’ τρίμηνο του 2023 η ζήτηση τόσο για στεγαστικά όσο και για καταναλωτικά δάνεια αναμένεται να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Τέλος, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2023, ενώ η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυριά που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL