, Παρασκευή
19 Απριλίου 2024

search icon search icon

Υψηλόβαθμο στέλεχος τράπεζας ο νέος πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ

ANTONIADIS-WEB-750x390
Η Γενική Συνέλευση της ΜΕΒΓΑΛ της 25ης Αυγούστου ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2014 και 2015 και εξέλεξε νέο πενταμελές Δ.Σ., το οποίο μετά την συγκρότησή του σε σώμα έχει την ακόλουθη σύνθεση:
Χριστόδουλος  Αντωνιάδης, Πρόεδρος (μη εκτελεστικός)
Μαρία Χατζάκου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Νικήτας Ποθουλάκης, Μέλος & Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος, Μέλος
Γεώργιος Γουλιέλμος, Μέλος
Ο νέος πρόεδρος της εταιρία κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης είναι γνωστός για τις υψηλές θέσεις του  στην τράπεζα Πειραιώς στην οποία εργάζεται από το 1992. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας: 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2015 ανήλθε σε € 110,3 εκ., μειωμένος κατά 12,2% σε σχέση με τα € 125,7 εκ. του 2014, ενώ οι εξαγωγές της εταιρείας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα αποτελώντας το 32,9% των συνολικών πωλήσεων, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 29,6% του 2014.
Τα λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων, χρηματοδοτικών εξόδων, αποσβέσεων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (operating EBITDA) το 2015 ανήλθαν σε € 7,2 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά €4,4 εκ. σε σύγκριση με τα €2,8εκ. του 2014.
Η Διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε τη διενέργεια προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων παλαιοτέρων χρήσεων ύψους € 18,8 εκ. και ως εκ τούτου τα καθαρά αποτελέσματα παρουσιάζουν ζημίες μετά φόρων της τάξης των € 14,3 εκ..
Η ΜΕΒΓΑΛ το 2015 απασχόλησε 677 εργαζόμενους.
Η αλλαγή της διοίκησης στις 20 Ιανουαρίου 2016, με πρόεδρο του ΔΣ τον κ. Συμεωνίδη και Αντιπρόεδρο την κα Χατζάκου, είχε ως επιδίωξη την ανασύνταξη της εταιρείας και την εκπόνηση νέου πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο και εντάσσεται στα πλαίσια των συζητήσεων με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού, ύψους € 53,5 εκ.
Παράλληλα και στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου, αποφασίστηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της εταιρείας κατά  € 10 εκ., προκειμένου να ενισχυθεί τόσο η ταμειακή όσο και η κεφαλαιακή της θέση.
Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ η μετοχική σύνθεση της εταιρείας διαμορφώνεται: Οικογένεια Χατζάκου 43,18%, ΔΕΛΤΑ 43,18% και Οικογένεια Συμεωνίδη 13,62%.
Με τη νέα μετοχική σύνθεση και τη νέα διοικητική της δομή η ΜΕΒΓΑΛ στοχεύει στην ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού της δανεισμού, τη βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής της δομής καθώς και τη μεγιστοποίηση των συνεργειών με τη ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της VIVARTIA του Ομίλου MIG, στα πλαίσια της ανεξάρτητης πορείας των δύο εταιρειών.
Η νέα διοίκηση της εταιρείας είναι σταθερά προσηλωμένη στους στόχους του Business Plan 2016-2020 και μαζί με το σύνολο των εργαζομένων της θα εργαστεί σκληρά, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και να ξανακερδίσει η ΜΕΒΓΑΛ τη θέση που πραγματικά της ανήκει στην αγορά.

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.