, Σάββατο
01 Απριλίου 2023

“Φοβάμαι το ρόλο του Βουλγαρικού Πατριαρχείου στο… Σκοπιανό”

“Μέγιστο πρόβλημα για την Ορθόδοξη Εκκλησία, δημιουργεί η υφιστάμενη σχισματική… «Μακεδονική» Εκκλησία” σημειώνεται στο ψήφισμα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ). Σε σχετική ερώτηση της karfitsa ο πρόεδρος της ΕΜΣ κ. Καραθανάσης εκφράζει τις ανησυχίες του σημειώνοντας “…φοβούμαι το ρόλο της Βουλγαρίας και το ρόλο του Βουλγαρικού Πατριαρχείου! Με ανησυχεί αυτός ο εναγκαλισμός της σχηματικής Εκκλησίας των Σκοπίων από το Βουλγαρικό Πατριαρχείο -το οποίο προκάλεσε τόσα δεινά στο Μακεδονικό Αγώνα (μη ξεχνάμε το βουλγαρικό πατριαρχείο ήταν μόρφωμα πριν από την ίδρυση του βουλγαρικού κράτους). Αυτός ο… εναγκαλισμός με ανησυχεί όπως ανησυχεί και την Εκκλησία της Ελλάδος. Διότι από το 1968 που ο Τίτο ίδρυσε αυτή την περίεργη Εκκλησία ούτε το Σερβικό Πατριαρχείο -από το οποίο αποσχίστηκε- ούτε το Φανάρι ούτε άλλες ορθόδοξες αυτοκέφαλες Εκκλησίες την έχουν κάνει δεκτή στους κόλπους τους! Είναι απορίας άξιο και μένει να αποδειχθεί σε τι αποσκοπεί αυτή η χειρονομία του εναγκαλισμού από το Βουλγαρικό Πατριαρχείο της σχιματικής εκκλησίας των Σκοπίων. Μένει να αποδειχθεί, γιατί πίσω από την Εκκλησία κρύβονται και πολλά… πολιτικά κίνητρα. Κυρίως σε τέτοιες περιόδους το φοβάμαι αυτό. Για φανταστείτε αυτό που είχε γίνει από το βουλγαρικό σχίσμα του 1870 που αποσχίστηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ήταν μέχρι το 1942-3 σχιματική Εκκλησία και το Πατριαρχείο είδε το σχίσμα και δήλωνε το βουλγαρικό Πατριαρχείο ταπεινά αυτή την κανονική του σχέση αν θέλετε την σχέση υποταγής προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τώρα ξαφνικά χωρίς να συνομιλεί με το Οικουμενικό Πατριαρχείο να εναγκαλίζεται με τη σχιματική Εκκλησία των Σκοπίων…”

 @karapanagiotidu
YΓ: Στο ψήφισμα η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών τονίζει ότι “παρακολουθεί με απόλυτη ικανοποίηση τα ψηφίσματα της Εκκλησίας της Ελλάδος, των τοπικών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, των Ομογενειακών Οργανώσεων και άλλων κοινωνικών συσσωματώσεων υπέρ της Μακεδονίας. Παρακολουθεί μάλιστα με αισθήματα συγκίνησης την εκφρασμένη παντοιοτρόπως βούληση συμπάντων των Μακεδόνων να μη δεχτούν τον σφετερισμό από την γείτονα της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της Μακεδονίας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ελληνικής Ιστορίας”. Επίσης “ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ παντελώς την άμεση ή έμμεση χρήση του ονόματος της Μακεδονίας και οποιουδήποτε παραγώγου της. Θεωρεί απαραίτητη την απάλειψη όλων των αλυτρωτικών στοιχείων, την διαρρύθμιση της σχετικής διάταξης του Συντάγματος της γείτονος χώρας, με όλες τις επεκτατικές στις ελληνικές περιοχές βλέψεις και την απάλειψη των ίδιων αλυτρωτικών στοιχείων από τα σχολικά βιβλία. Θεωρούμε, επίσης, ότι μέγιστο πρόβλημα για την Ορθόδοξη Εκκλησία δημιουργεί η υφιστάμενη Σχισματική «Μακεδονική» Εκκλησία, η οποία δεν αναγνωρίζεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις λοιπές Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ως εκ τούτου, η όποια παραχώρηση θα είναι μεγίστη ιστορική απάτη σε βάρος της Ελλάδος με συνακόλουθη τη συνέχιση του σκοπιανού αλυτρωτισμού. Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, με το παρόν ψήφισμα, καλεί την Ελληνική Πολιτεία να πράξει το ιστορικό και πατριωτικό της καθήκον υπερασπιζόμενη την ιστορία και τον πολιτισμό της Μακεδονίας»
(φωτο Σάββας Αυγητίδης)