17:26, Σάββατο
01 Οκτωβρίου 2022

Και με απόφαση δημοτικού συμβουλίου το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά στην τοπική κοινωνία!

Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παύλου Μελά, η σύμβαση παραχώρησης κατά χρήση συνολικής έκτασης 332.103,98 τ.μ. του πρώην Στρατοπέδου Παύλου Μελά στο Δήμο Παύλου Μελά για ενενήντα εννέα (99) έτη.
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν ώστε να αποδοθεί το σύνολο του χώρου, να αποφευχθεί η τσιμεντοποίηση και να ξεκινήσει στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, η δημιουργία ενός πνεύμονα αναψυχής, πρασίνου και ψυχαγωγίας για τους πολίτες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά που συζήτησε και αποφάσισε για τη σύμβαση αποτελείται από τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους:
Κίκης Αθανάσιος,  Χριστοδούλου Μιχαήλ, Πάντσης Κωνσταντίνος, Γιαννουλίδης Στέφανος, Λαζαρίδης Αθανάσιος, Παυλίδης Αναστάσιος, Αδαμούδης Παντελεήμων, Αράπογλου Ιωσήφ, Λαλές Δημήτριος, Αθάνατος Δημήτριος, Σίβης Νικόλαος, Στούπας Κωνσταντίνος, Βάρφης Στέφανος, Ξανθόπουλος Μιχαήλ, Κουτσονικόλας Ευστάθιος, Κωτσίδης Αβραάμ, Αμανατίδου Χαρίκλεια, Μυρίδου Όλγα, Καπητανίδης Θεόφιλος, Ορφανίδου – Μητσιά Ελένη, Νιγδέλης Παντελής, Καρβουνίδης Σαράντης, Σαββίδης Ευστάθιος,  Χαριζάνη Ελένη, Παπαδόπουλος Διαμαντής, Φερενίδης Δημήτριος, Δεληγιάννης Δημήτριος, Λάμπρου Αθανάσιος, Παπαδόπουλος Αλέξης, Φραγκοπούλου Αναστασία, Σερασίδης Σάββας, Στολτίδης Γεώργιος,  Λίλτσης Γεώργιος, Τσαταλμπασίδης Κυριάκος, Ιωαννίδης Γεώργιος, Σταμπουλής Αναστάσιος, Αβραμίδης Ιάκωβος, Βούρτσας Γεώργιος, Κοτανίδης Γεώργιος, Μοσχούλας Ιωάννης, Παυλίδης Νικόλαος.