, Σάββατο
24 Φεβρουαρίου 2024

Επικό αίτημα επιχειρηματία προς το υπουργείο Τουρισμού

Óõí. ôýðïõ ôçò Õð. Ôïõñéóìïý 'Åëåíáò ÊïõíôïõñÜ êáé ôïõ Ã. Ã. ÔïõñéóôêÞò ÐïëéôéêÞò & ÁíÜðôõîçò Ãéþñãïõ ÔæéÜëëá, ÄåõôÝñá 5 Äåêåìâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Άφωνοι έμειναν οι άνθρωποι του υπουργείου Τουρισμού από το αίτημα επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στο χειμερινό τουρισμό και πιο συγκεκριμένα σε χιονοδρομικό κέντρο.

Στο υπουργείο Τουρισμού έφτασε e-mail όπου ο επιχειρηματίας είχε νοικιάσει το χιονοδρομικό κέντρο για τη χειμερινή περίοδο και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια και τη διαμαρτυρία του για το ότι «Δεν έχουμε χιόνι»!

Προφανώς, ο συγκεκριμένος μπερδεύτηκε με τον «αστικό μύθο» που ανέφερε πως κάποτε υπήρχε ένας υποψήφιος δήμαρχος που υπόσχονταν και …θάλασσα σε μέρος που δεν είχε. Διότι είναι εύκολο να υπόσχεσαι, αλλά ορισμένα πράγματα είναι ανέφικτα, όπως για παράδειγμα να δοθεί «εντολή» στον καιρό να χιονίσει!