fbpx

, Τρίτη
16 Ιουλίου 2024

search icon search icon

Μήνυμα ανάτασης της Ελλάδας στέλνει ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης

20706-anthimos

 

Μήνυμα ειρήνης, ελπίδας και ανάτασης της Ελλάδας στέλνει με αφορμή την Γέννηση το Θεανθρώπου ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Άνθιμος.

Ειδικότερα, στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του αναφέρει:

«Ἀδελφοί μου,

Εἶναι δυσάρεστο καὶ πικρὸ μέσα σὲ τέτοιες χαρούμενες ἑορ-τάσιμες ἡμέρες νὰ διαπιστώνωμε, πὼς οἱ ἀνθρώπινες πράξεις μας στὸν αἰῶνα τοῦτο τοῦ πολιτισμοῦ, δίδουν στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, τὴν χειρότερη εἰκόνα τοῦ προνομιούχου πλανήτη τῆς Γῆς. Οἱ τοπικοὶ πόλεμοι, οἱ θρησκευτικὲς συγκρούσεις, ἡ τρομακτικὴ πεῖνα, τὸ ὠργανομένο ἔγκλημα, ἡ ἀνισότητα κατανομῆς τοῦ πλούτου, ἡ ὑπεροψία τῶν ἰσχυρῶν κρατῶν καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς φύσεως ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο, συνθέτουν τὸν πίνακα τῆς πανανθρώπινης συμπεριφορᾶς στὸν ὁποῖο δὲν ἐπαναπαύεται τὸ βλέμμα τοῦ πανσόφου Δημιουργοῦ. Ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία, ἐνεργοποιημένη μὲ συνειδητὲς ἁμαρτίες, ἀμαυρώνει τὴν ζητούμενη σχέση ἀνάμεσα στὸ πλάσμα καὶ στὸν πλάστη Θεό.

Καὶ ὅμως ἑορτάζομε καὶ πάλι τὰ Χριστούγεννα, καὶ δικαίως. Τὸ Σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ λάμπει ἀπὸ τὸ φωτεινὸ ἄστρο τοῦ Οὐρανοῦ, ἀλλὰ πιὸ πολὺ φωτίζεται ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ νεογέννητου Ἰησοῦ. Οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες, οἱ μάγοι, ὁ Ἰωσὴφ καὶ ἡ Μαρία ξαναζωντανεύουν στὶς καρδιές μας τὴν γεμάτη θαύματα νύκτα τῆς Βη-θλεέμ. Ἡ τραγωδία τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς δὲν μπορεῖ νὰ σκεπάσῃ τὸ γεγονός, ἀφοῦ τὰ ἀγγελικὰ σαλπίσματα πλημμυρίζουν τοὺς αἰθέρες μὲ τὸν ὕμνο «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Καὶ ἀφοῦ πρὸ πάντων ἡ ἱστορία τῶν αἰώνων ποὺ ἐπέρασε βεβαιώνει τὴν ἀναγέννηση ἀναριθμήτων ψυχῶν μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Αἰώνια χαρούμενα Χριστούγεννα ἀνανεῶστε τὶς καρδιές μας.

Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται εἶναι : πῶς θὰ ἑορτάσωμε ἐμεῖς ἐφέτος τὰ Χριστούγεννα; Πόσοι ἀπὸ μᾶς γνωρίζουν ἀληθινὰ καὶ πόσοι ἔχουν καταλάβει ὅτι «ἑορτάζω» δὲν σημαίνει ὅτι ξαναζῶ τὸ γεγονός, σὰν νὰ συμβαίνῃ ἐκείνη τὴν ὥρα ποὺ τὸ ἑορτάζω; Θὰ ἑορτάσωμε ἑπομένως πραγματικὰ τὰ Χριστούγεννα, ἂν ζήσωμε τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ στὴν ἱστορία μας, στὴν προσωπική μας ζωή, ὅπως τὴν ἔζησαν οἱ ποιμένες, οἱ μάγοι, ὁ Ἰωσὴφ, καὶ ἡ ἴδια ἡ Παρθένος Μαρία. Ὅπως τὴν ἔζησαν τὰ πρόσωπα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ποὺ εἶδαν μὲ τὰ μάτια τους καὶ ἄγγιξαν μὲ τὴν καρδιά τους τὸ θαῦμα τῆς ἐναθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ. Γονατισμένοι μπροστὰ στὸ νεογέννητο Χριστό, μὲ βαθειὰ πίστη καὶ εὐλάβεια θὰ μπορέσωμε νὰ πάρωμε χαρὰ ἀπὸ τὸ βρεφικὸ θεῖο μειδίαμα, ἀλήθεια ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ προσώπου του, ζωὴ ἀπὸ τὴν παρουσία του.

Οὔτε συναίσθημα, οὔτε ὀνειροπόλημα, εἶναι τὰ Χριστούγεννα. Ἀντίθετα, εἶναι ἕνα ἔργο καὶ μία ἐνέργεια τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, ποὺ κατακλύζει τὸν νοῦ καὶ τὴν ψυχὴ τοῦ πιστοῦ καὶ τὸν μεταφέρει μπροστὰ στὴ θεία Γέννηση. Εἶναι μιὰ ἐμπειρία καὶ ἕνα βίωμα θεϊκὸ νὰ φέρωμε στὴ ζωή μας τὸν Ἰησοῦ Χριστό, στὸ σπίτι μας τὴν Βηθλεέμ, μέσα στὴν καρδιά μας τὴν φάτνη. Ὁ Χριστὸς γεννιέται στὰ φτωχικὰ σπίτια καὶ στὰ ἀρχοντικά, στὰ χωριὰ καὶ στὶς πολιτεῖες μας, ὅπου ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ποὺ μὲ ἁπλότητα, ἀλλὰ καὶ μὲ σοφία, μὲ προσμονὴ καὶ πόθο στηρίζουν ἐναγώνιο τὸ βλέμμα τους πάνω στὸ ἄστρο τῆς Ἐκκλησίας. Γεννιέται ὁ Χριστὸς στὴν πατρίδα μας καὶ σὲ ὅλες τὶς πατρίδες τοῦ κόσμου. Γεννιέται στὴν Εὐρώπη, στὴν Ἀσία, στὴν Ἀφρική, στὴν Ἀμερική, παντοῦ, ὅπου ὑπάρχει ἔστω καὶ μιὰ πι-στεύουσα χριστιανικὴ ψυχή. Γεννιέται στοὺς καπνοὺς τῶν πολέμων, στὶς οἰμωγὲς τῶν ἀδικημένων, στὶς πόλεις μὲ τὸν μολυσμένο ἀέρα, στὸν κόσμο τῶν ὕβρεων καὶ τοῦ εὐδαιμονισμοῦ, τῆς συγχύσεως καὶ τοῦ χάους. Καὶ εἶναι αὐτὸς ὁ Χριστὸς ἡ ζωή μας, ἡ ἐλπίδα μας, ἡ λύτρωσή μας.

Τὸ γεγονὸς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ ἡ ἀσφαλέστερη ἐλπίδα τοῦ κοσμου γιὰ δικαίωση καὶ ἀνάπαυση στὸν πνευματικὸ κόσμο τῆς βασιλείας τοῦ Οὐράνιου Πατέρα. «Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θε-ὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν …» (Ἰω. 3,16) καὶ «εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου» (Α’ Ἰω. 3,8). Ἂς πλημμυρίσουν, λοιπόν, οἱ ψυχές μας ἀπὸ ἀγάπη καὶ ἐλπίδα. Εἶναι τὰ ἀσφαλέστερα βάθρα γιὰ νὰ στηθῇ ἐκεῖ ἐπάνω ἡ ψυχή μας, ἀπελευθερωμένη ἀπὸ τὰ πάθη τοῦ μίσους καὶ τῆς ἀπαισιοδοξίας. Ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπό μας, καὶ ἡ ἐλπίδα στὴν πρόνοια καὶ τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ καταξιώνουν τὴν ὕπαρξή μας σὲ τούτη τὴν πρόσκαιρη ζωή.

Εἰδικώτερα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ τῆς Μακεδονίας, γεννημένοι καὶ ἀναθρεμμένοι στὴν ἀπὸ αἰώνων ἔνδοξη αὐτὴ γῆ, ἔχομε ξεχωριστοὺς λόγους νὰ εἴμεθα ἑνωμένοι καὶ ἀγαπημένοι στὸ ὄνομα τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας μας. Καὶ μὲ ἐπίγνωση τῶν προβλημάτων ποὺ μᾶς ταλανίζουν, νὰ πορευώμεθα μὲ τὶς ψυχές μας γεμάτες ἀπὸ ἐλπίδα γιὰ εἰρηνικὲς ἡμέρες καὶ καλύτερους καιρούς. Ἡ γλυκειὰ μάννα μας, ἡ Πατρίδα μας ἡ Ἑλλάδα, ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ τοῦ λαοῦ της τὰ λάθη καὶ ἀπὸ τῶν ἡγετῶν της τὰ πάθη, μπορεῖ νὰ σταθῇ καὶ πάλι ὄρθια καὶ δυνατή, ἐὰν ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες σταθμεύσωμε μπροστὰ στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ γιὰ νὰ ἀντλήσωμε ἀπὸ ἐκεῖ αἰώ-νια διδάγματα ἀγάπης, ταπεινώσεως, ἁπλότητος, δικαιοσύνης, πτωχείας, καὶ ἀληθινῆς οὐράνιας εἰρήνης. Νὰ ποιὰ εἶναι ἡ ὠφέλεια ἀπὸ τὰ φετινὰ Χριστούγεννα.

Εὔχομαι μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου πρὸς ὅλους σᾶς Χρόνια Πολλὰ καὶ Εὐλογημένα. Προσεύχομαι μαζύ σας, γιὰ τοὺς δοκιμαζομένους ἀπὸ τὸν πόλεμο στὴ Συρία καὶ ὅπου ἀλλοῦ, καὶ γιὰ τοὺς πεινασμένους τῆς Ἀφρικῆς καὶ ὅλου τοῦ κόσμου. Γιὰ τοὺς νέους καὶ τὶς νέες ποὺ κινδυνεύουν ἀπὸ τὶς παγίδες τῆς ἐποχῆς μας, γιὰ τοὺς πληγωμένους ἀπὸ τὸν θάνατο τῶν δικῶν τους ἀνθρώπων σὲ δυστυχήματα, καὶ ἀπὸ αἰφνίδιες ἀῤῥώστιες. Γιὰ ὅλους ὅσοι δοκιμάζονται μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, ἡ σταθερὴ ἐλπίδα εἶναι ὁ Χριστός.

Εὔχομαι νὰ μᾶς ἀξιώσῃ ὁ ἐν Σπηλαίῳ γεννηθεὶς καὶ ἐν Φάτνῃ ἀνακλιθεὶς Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ φθάσωμε καὶ νὰ διατρέξωμε τὸν καινούργιο Χρόνο 2014 μέσα στὴν χαρὰ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀναδημιουργίας.

Εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ».

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.