, Κυριακή
28 Μαΐου 2023

«Πονοκέφαλος» η ποσόστωση

Το σίγουρο είναι πως για όλους μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» αποτελεί η υποχρεωτική ποσόστωση φύλου και σ’ αυτό το πλαίσιο αναζητούνται γυναίκες που έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τουλάχιστον το 40%  του συνολικού αριθμού των υποψηφίων σε κάθε συνδυασμό θα πρέπει να είναι γένους θηλυκού.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL