, Δευτέρα
27 Μαρτίου 2023

Πρωτοπόρος στην “πράσινη” πολιτική ο Καϊτεζίδης!

Kaitezidis

Πρωτοπόρος στην πράσινη πολιτική και στις δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη φιλοξενεί την πρώτη διακρατική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη του ευρωπαϊκού προγράμματος GRASP, στο οποίο συμμετέχει ως μοναδικός εταίρος της Β. Ελλάδας.

Η συνάντηση θα γίνει τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του δημαρχείου στο Πανόραμα και θα περιλαμβάνει την τεχνική συνάντηση του προγράμματος και ένα διαδραστικό εργαστήρι. Ομιλητές από την ΕΕ και εταίροι από τις χώρες της Μεσογείου θα συζητήσουν τα πράσινα, φιλικά προς το περιβάλλον κριτήρια που χρειάζεται να τηρούν οι προμήθειες των δημοσίων φορέων. Παράλληλα, η τεχνική ομάδα του GRASP θα οριστικοποιήσει την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου ηλεκτρονικών προμηθειών.

Βασικός σκοπός του έργου GRASP, GReen procurement And Smart city suPport in the energy sector είναι να ενισχύσει τη δυναμική «έξυπνων» πόλεων της Μεσογείου. Στόχος είναι μέσα από την οργάνωση και ανάπτυξη «έξυπνων» και «πράσινων» διαδικασιών ηλεκτρονικών προμηθειών, η έμφαση να δοθεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις ενεργειακά αποδοτικές λύσεις.

Ο δήμος μας, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η υιοθέτηση «πράσινης» συνείδησης, συμμετέχει ενεργά σε αυτήν την προσπάθεια. Υπογράφοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων των Ευρωπαϊκών πόλεων, κινείται προς την υλοποίηση του οράματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καλύτερη ποιότητα ζωής. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει ήδη προχωρήσει σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που ξεπερνούν συνολικά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.