Κατασχέθηκαν αλιεύματα πολύ μικρού μεγέθους στην ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας

Σε ελέγχους που διενεργήθηκαν, βραδινές ώρες χθες και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στην Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας από στελέχη της οικείας Λιμενικής αρχής, βρέθηκαν α) εντός ψυκτικού θαλάμου εννέα (09) κιλά ιχθύες του είδους ”ΠΕΣΚΑΝΔΡΙΤΣΑ – ΦΑΝΑΡΙ”, τεμαχισμένα και καθαρισμένα τα οποία δεν τηρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης και πληροφοριών επί των ιχθυοκιβωτίων, β) δεκαέξι (16) κιλά ιχθύες του είδους ”ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ”,  μικρού μεγέθους, διαστάσεων 08-10 εκατοστών κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 11 εκατοστών, γ)  επτακόσια (700) γραμμάρια ιχθύες του είδους ”ΤΣΙΠΟΥΡΑ”, μικρού μεγέθους, διαστάσεων 16-18 εκατοστών κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 20 εκατοστών, δ) οκτώ (8) κιλά ιχθύες του είδους ”ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ” μικρού μεγέθους, διαστάσεων 14-16 εκατοστών κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 20 εκατοστών και ε) εκατόν σαράντα (140) κεφαλόποδα του είδους ”ΧΤΑΠΟΔΙ” μικρότερου των 500 γραμμαρίων έκαστος.
Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές, αλιευτικές και αγορανομικές παραβάσεις, ενώ κατασχέθηκαν τα ανωτέρω αλιεύματα τα οποία φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο προκειμένου διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.