, Πέμπτη
30 Νοεμβρίου 2023

Ο πρώτος ελληνικός βοτανόκηπος στη Θεσσαλονίκη


Ο πρώτος βοτανόκηπος στην Ελλάδα που θα λειτουργεί από γυναικεία κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, με αυτοφυή φυτά, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία παραδοσιακών σαπουνιών, κεραλοιφών και βοτανόλαδων, αναμένεται να λειτουργήσει σε έκταση 125 στρεμμάτων, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
 
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της νεοσύστατης «ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ», μίας γυναικείας κοινωνικής – μη κερδοσκοπικής – συνεταιριστικής επιχείρησης, με στόχο τη συμβολή στην τοπική οικονομική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, την αξιοποίηση ελληνικών αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και τοπικών παραδοσιακών ειδών καθώς και την ανάπτυξη σύνθετων δράσεων αγροτουρισμού. Με τον συνεταιρισμό συνεργάζονται επιστήμονες από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό- Δήμητρα, η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) και ο δήμος Λαγκαδά.