16:24, Δευτέρα
15 Αυγούστου 2022

Στο κόκκινο οι ρύποι

Για άλλη μία φορά αυτή την εβδομάδα παρατηρήθηκε χθες υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης του κοινού (180μg/m3) για το Όζον (O3). Συγκεκριμένα σημειώθηκε υπέρβαση του ανωτέρω ορίου στον σταθμό μέτρησης Ελευθέριου – Κορδελιού για δύο ώρες, με μέγιστη ωριαία τιμή 183 μg/m3 (16.00), ποσοστιαία υπέρβαση του ορίου 1,67% και ωριαία τιμή 182 (17.00).
Το όζον (Ο3), είναι ένας δευτερογενής ρύπος που σχηματίζεται στην τροπόσφαιρα, το χαμηλότερο τμήμα της ατμόσφαιρας, από πολύπλοκες φωτοχημικές αντιδράσεις που έπονται των εκπομπών των προδρόμων αερίων όπως τα NOx και οι υδρογονάνθρακες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες που ευνοούν το σχηματισμό του όζοντος είναι η μεγάλη ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες. Υπερβάσεις των ορίων των τιμών του όζοντος παρουσιάζονται σε όλες τις νότιες χώρες της Ε.Ε. και κυρίως την χρονική περίοδο από 01/04 έως 31/09.
Ο σχηματισμός του όζοντος ευνοείται από την μεγάλη ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται κάθε χρόνο στον Ελλαδικό χώρο κατά την θερινή περίοδο (κυρίως τις μεταμεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες). Για τον λόγο αυτό, συνίσταται γενικά να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις καθώς και μικρά παιδιά) το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.