10:37, Σάββατο
02 Ιουλίου 2022

"Αυτοψία" Τσιρώνη – Γεράνη στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης…


«Μαζί με τη συμμετοχή της κοινωνίας μέσα από την προβλεπόμενη διαβούλευση θα κάνουμε πράξη το όραμα μας για μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων» σημειώνει με έμφαση ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ κεντρικής Μακεδονίας Μ. Γεράνης

Άμεσα ανταποκρίθηκε ο αναπληρωτής υπουργός παραγωγικής ανασυγκρότησης περιβάλλοντος και ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης στην πρόσκληση του προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κ. Μακεδονίας Μ. Γεράνη να επισκεφθεί το ΧΥΤΑ Μαυροράχης στο νομό Θεσσαλονίκης.
Ο Πρόεδρος του φορέα ευχαρίστησε τον κ. Τσιρώνη ο οποίος από τις πρώτες ημέρες των καθηκόντων του, εστίασε στα θέματα της ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων και με τις ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ του δίνει νέα ώθηση στο έργο, αφού υπογράφηκε η απόφαση τροποποίησης της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων που σημαίνει ότι μπορούν να τρέξουν άμεσα τα έργα εκσυγχρονισμού, όπως η λιμνοδεξαμενή, η περισυλλογή βιοαερίου, ολοκλήρωσης της κατασκευής των κυψελών 3 και 4, η επέκταση της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων τα οποία θα δώσουν ΑΜΕΣΕΣ ΛΥΣΕΙΣ στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του χώρου.
Κατά την επίσκεψη του ο Υπουργός έκανε “αυτοψία” στο ΧΥΤΑ και διαπίστωσε ο ίδιος τις προσπάθειες των εργαζομένων για την απρόσκοπτη και ορθολογική λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων επίσης ενημερώθηκε για όλα τα προβλήματα των ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και για την πορεία αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού η έγκριση του οποίου θα είναι αποτέλεσμα κοινωνικής διαβούλευσης.
Τέλος ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κ.Μακεδονίας κ. Γεράνης Μιχάλης, ευχαρίστησε επίσης όλο το προσωπικό του Φορέα που με υψηλό αίσθημα ευθύνης, αποδεικνύει ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ότι ένας δημόσιος φορέας που υπηρετεί τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις”.