01:01, Τρίτη
05 Ιουλίου 2022

Μ.Γεράνης: «Σε χρόνο ρεκόρ καταφέραμε πολλά»

 

Της Χρύσας Κυριακού

Πλούσιο και αποτελεσματικό, έχει χαρακτηριστεί από πολλούς το έργο και η δράση της νέας διοίκησης του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. νομού Θεσσαλονίκης με τον Μιχάλη Γεράνη να κρατά το τιμόνι εδώ και λίγους μήνες. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά συνεργάτες του προέδρου στην «Κ» η νέα διοίκηση του Συνδέσμου αθόρυβα αλλά όπως αποδεικνύεται πολύ μεθοδικά κατάφερε σε διάστημα μόλις οκτώ μηνών να επιλύσει προβλήματα που ταλάνιζαν τον Σύνδεσμο και καθυστερούσαν την υλοποίηση νομίμως δρομολογημένων – χρηματοδοτημένων έργων διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων του νομού.

«Πρότυπη πόλη στη διαχείριση απορριμμάτων»

«Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως πρόεδρος του Συνδέσμου ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης – ΦΟΔΣΑ, ξεκίνησα να ενημερώνομαι διεξοδικά για τα θέματα που έχουν να κάνουν με κατεπείγουσες ενέργειες που αφορούν το μεγάλο θέμα των απορριμμάτων και δεσμεύθηκα πως το 2013 θα είναι μια η χρονιά που θα περάσουμε πλέον από τα λόγια στις πράξεις», τονίζει μιλώντας στην «Κ» ο κ. Γεράνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «στο τεράστιο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων σε επίπεδο πλέον περιφέρειας υπάρχουν αλήθειες και δεδομένα που δεν μας επιτρέπουν να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας». «Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει συνεχώς μέσα από μελέτες και πρακτικές εφαρμογές, ότι η έννοια αλλά και η πρακτική της ανάπτυξης στηρίζεται πλέον στο σχεδιασμό, την έρευνα και την αναζήτηση καινοτομικών στοιχείων που επιδιώκει να πετύχει ο φορέας με βάση τρεις αλληλένδετες παραμέτρους:

οργανωμένη προσπάθεια, διερεύνηση και επίτευξη στόχων», τονίζει και συμπληρώνει ότι «με βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας του νέου  ΦΟΔΣΑ και με τη βοήθεια του προσωπικού και των φορέων που εμπλέκονται θα καταφέρουμε η Θεσσαλονίκη να γίνει μία πρότυπη πόλη στη διαχείριση απορριμμάτων, στην αειφόρο ανάπτυξη αλλά  και σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Παρακάτω γίνεται συνοπτική παρουσίαση των δράσεων και των έργων που δρομολογήθηκαν ή κατασκευάζονται από τη νέα διοίκηση του Συνδέσμου: 

sma-eykarpias• Ξεκίνησαν και πάλι οι εργασίες κατασκευής του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΒΔ. Πολεοδομικού μετά από 18 μήνες απραξίας αναμένεται να περαιωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2014. Οι πολίτες και ειδικότερα οι κάτοικοι του πολεοδομικού συγκροτήματος πλέον μπορούν να ελπίζουν σε καλύτερες και ενδεχομένως φθηνότερες υπηρεσίες καθαριότητας.
Ο συγκεκριμένος ΣΜΑ προβλέπεται να καλύπτει τις ανάγκες μεταφόρτωσης των δήμων του βορειοδυτικού πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης με τον ανάδοχο είναι 7.040.117,58 ευρώ. Η εξοικονόμηση (σε καύσιμα, εργατοώρες, φθορές στα οχήματα κλπ.) από τους δήμους χρήστες του έργου υπολογίζεται σε περίπου τριάντα τις εκατό (30%) σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Είναι προφανές ότι οι δήμοι μέσα από τη χρήση του ΣΜΑ θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν παρέχουν φθηνότερες και καλύτερες υπηρεσίες καθαριότητας.

xyta-mavroraxi• Φρόντισε για την επίλυση των προβλημάτων με την ανάδοχο εταιρεία και έτσι ξεκίνησαν και πάλι οι εργασίες στεγανοποίησης των κυψελών 3 & 4 του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΒΔ. Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης. Με την ολοκλήρωση του έργου θα δημιουργηθεί μία στεγανοποιημένη λεκάνη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων με τις απαιτούμενες υποδομές συνολικής έκτασης 159 στρεμμάτων.

• Ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την έγκριση της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης στο πλαίσιο της αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης της σύμβασης: «Συμφωνία-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων στο Ν. Θεσσαλονίκης» και εξασφάλισε την έγκριση διάθεσης πίστωσης 98.107,04 ευρώ.

• Υπέγραψε την επιμέρους σύμβαση με την ανάδοχο σύμπραξη μελετητικών γραφείων για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και της οριστικής μελέτης κατασκευής του 2ου Περιφερειακού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Επανομής) Νομού Θεσσαλονίκης. Για το συγκεκριμένο έργο ο Σύνδεσμος αφού παρέλαβε τα τεύχη και τη μελέτη συντάσσει το τεχνικό δελτίο προκειμένου να το υποβάλει για την εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου αιτούμενου ποσού, σύμφωνα με τη μελέτη, 4.000.000 ευρώ. Ποσό που θα διεκδικηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Μακεδονίας Θράκης 2007 – 2013.

tagarades-anaplasi• Ολοκλήρωσε τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Αποκατάσταση Χώρου Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Τ.Α.) στη θέση Καλαμάκι του Δ.Δ. Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης, Ν. Θεσσαλονίκης – Γ’ Φάση» που αφορά την τελική αποκατάσταση του χώρου ταφής των Ταγαράδων συνολικής έκτασης περίπου τετρακοσίων πενήντα (450) στρεμμάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 14.254.624,81 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και ο χρόνος περάτωσης έχει οριστεί σε δύο (2) χρόνια συμπεριλαμβανομένου και της εξάμηνης
δοκιμαστικής λειτουργίας που βαρύνει τον ανάδοχο. Με την υλοποίησή του ολοκληρώνεται και η συνολική αποκατάσταση – ανάπλαση του ΧΤΑ των Ταγαράδων και δημιουργείται ένα πάρκο για αναψυχή, αθλοπαιδιές, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α για τους κατοίκους και όχι μόνο.

• Υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση ερευνητικού Προγράμματος για τον έλεγχο της ποιότητας των υπόγειων νερών στην ευρύτερη περιοχή του Χ.Υ.Τ.Α. της Μαυροράχης.

• Προχώρησε τη διαδικασία σύστασης του νέου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ), εκλέχθηκε Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος και Εκτελεστική Επιτροπή και προωθείτε η διαδικασία έκδοσης διαπιστωτικής πράξης. Παράλληλα γίνεται καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων στην Π.Κ.Μ. ώστε η μετάβαση στο νέο φορέα να γίνει όσο το δυνατό ομαλά.

• Ανέθεσε σε γραφείο μελετών την εκπόνηση μελέτης με στόχο την προετοιμασία του φακέλου για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Χ.Υ.Τ.Α. ΒΔ. Τομέα Ν. Θεσσαλονίκης (Μαυροράχης).

• Φρόντισε για τη σύνταξη προκαταρκτικής μελέτης και τεχνικού δελτίου συνολικού προϋπολογισμού 4.900.000,00 ευρώ τα οποία υπέβαλε στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου της επέκτασης της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων κατά 170 m3/ημέρα ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία μεγαλύτερης ποσότητας στραγγισμάτων.