Αυτές είναι οι πέντε αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κεντρικής Μακεδονίας

Τουρισμός, πρωτογενής τομέας, εξαγωγές, μεταφορές αλλά και καινοτομία είναι οι πέντε αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της, Απόστολο Τζιτζικώστα.
«Το μεγάλο στοίχημα για την Κεντρική Μακεδονία, για τη δεκαετία που έχουμε μπροστά μας, είναι ο μετασχηματισμός της τοπικής μας οικονομίας σε σύγχρονη και εξωστρεφή με σταθερά θετικό αναπτυξιακό πρόσημο. Ήδη, κλάδοι που αναπτύσσονται και σε διεθνές επίπεδο, όπως ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, οι εξαγωγές και οι μεταφορές συνιστούν την παραγωγική και αναπτυξιακή βάση της Κεντρικής Μακεδονίας», επισημαίνει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ – ΜΠΕ.
Ενδεικτικά αναφέρει ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πρώτη σε αφίξεις τουριστών στην καρδιά της θερινής τουριστικής περιόδου για δύο συνεχόμενα χρόνια, ενώ σε αυτήν παράγεται το 20,8% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του πρωτογενούς τομέα της Ελλάδας. Επιπλέον έχει την πρωτιά σε εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, ενώ και το 70% της μεταφορικής δραστηριότητας της χώρας πραγματοποιείται στη βόρεια Ελλάδα. Πρόσφατα, μάλιστα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναδείχθηκε Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που αποτελεί σημαντική αναγνώριση.
«Ταυτόχρονα, είμαστε η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων του ολοκληρωμένου ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά και η μία από τις πέντε Περιφέρειες σ’ ολόκληρη την Ευρώπη που έχει ήδη απορροφήσει, τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά, κονδύλια από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Μάλιστα, με τους ευρωπαϊκούς πόρους που απορροφήσαμε, υλοποιήσαμε 523 έργα και προγράμματα στην Κεντρική Μακεδονία, σε όλους τους τομείς, όπως στις υποδομές, την υγεία, την παιδεία, τον τουρισμό, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη, την επιχειρηματικότητα και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», προσθέτει.
Ο κ. Τζιτζικώστας αποδίδει, ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη του κλάδου της καινοτομίας και διευκρινίζει ότι η στόχευση αυτή δεν είναι αυθαίρετη, αντίθετα γίνεται στη βάση τεσσάρων συγκεκριμένων κριτηρίων. Αυτά περιλαμβάνουν την μεγάλη ταχύτητα ανάπτυξης του κλάδου της καινοτομίας διεθνώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ύπαρξη στην Κεντρική Μακεδονία πέντε ανωτάτων και ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κέντρων έρευνας που μπορούν να δώσουν ώθηση στην καινοτομία, την παρουσία επιστημόνων, ερευνητών και δημιουργικών ανθρώπων που θέλουν να καινοτομήσουν και τα πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων στο χώρο της καινοτομίας καθώς στηρίζονται στο ανθρώπινο κεφάλαιο, είναι φορολογικά ευαίσθητες και πλήρως διεθνοποιημένες.
Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας υπογραμμίζει ότι για να γίνουν πράξη όλα τα παραπάνω, η Περιφέρεια ξεκίνησε, «στο πλαίσιο και του επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2020, τη διαδικασία δημιουργίας ενός χρηματοδοτικού μέσου, με τη μόχλευση κεφαλαίων, από εθνικούς πόρους, ευρωπαϊκά κονδύλια και ιδιωτικά κεφάλαια, το οποίο ως τις αρχές του 2018 θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη start up επιχειρήσεων στον κλάδο της καινοτομίας».
Ταυτόχρονα ο κ. Τζιτζικώστας διετύπωσε πρόταση στην κυβέρνηση για την καθιέρωση ενός χαμηλού σταθερού φορολογικού συντελεστή στο επίπεδο του 10% για τις νεοφυείς επιχειρήσεις στο χώρο της καινοτομίας, που έχουν την έδρα τους στη Βόρεια Ελλάδα. Ο ίδιος εκτιμά ότι από την καθιέρωση του φορολογικού αυτού συντελεστή, δεν δημιουργείται δημοσιονομικό κενό, καθώς ο κλάδος της καινοτομίας δεν είναι σήμερα ανεπτυγμένος στη χώρα μας και δηλώνει ότι εφόσον γίνει πράξη, θα υπάρξουν επενδύσεις στην Κεντρική Μακεδονία με οφέλη για την εθνική οικονομία, ζεστό χρήμα στην αγορά, νέες θέσεις εργασίας και νέο εισόδημα.
ΑΠΕ ΜΠΕ