Η στρατηγική του ΥΠΕΝ στον τομέα των υδρογονανθράκων

Τη στρατηγική του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον τομέα των υδρογονανθράκων παρουσίασε ο Υπουργός, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Πετρελαίου του Πανελληνίου Σωματείου Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια.
Το ΥΠΕΝ επιδιώκει να αξιοποιήσει βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών, όπως η Κύπρος και η Νορβηγία, για να ενισχυθεί η ελληνική τεχνογνωσία.
Ταυτόχρονα, προχωρά σε αναγκαίες παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο, για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση του ελληνικού και διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος, με έμφαση στον περιορισμό του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της υπογραφής συμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αναβαθμίζεται η λειτουργία της ΕΔΕΥ με προσωπικό και θωρακίζεται θεσμικά ο ρόλος της.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει το ΥΠΕΝ στην προστασία του περιβάλλοντος, για το λόγο αυτό τηρείται απαρέγκλιτα το ευρωπαϊκό και ελληνικό περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο.
Ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από πολύ σημαντικές ξένες πετρελαϊκές εταιρίες για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας με χώρες, όπως η Κύπρος, το Ισραήλ και η Ιταλία, λόγω της μεγάλης προόδου που έχει σημειωθεί στην προώθηση των ερευνών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Ανακοίνωσε, επίσης, ότι το ΥΠΕΝ προχωρά στην απόκτηση νέων σεισμικών δεδομένων και την επανεπεξεργασία παλαιότερων σε επιλεγμένες περιοχές, που θα μπορούσαν να προσελκύσουν το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή θα υπάρξει σταδιακή επαναπροκήρυξη και άλλων θαλάσσιων και χερσαίων περιοχών.
Αναφερόμενος, εξάλλου, ο Υπουργός στον όμιλο της ΕΛ.ΠΕ. είπε ότι με την αξιόλογη εμπειρία που διαθέτει, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του, μπορεί να αποτελέσει μοχλό σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων για τους υδρογονάνθρακες, που συνιστά εθνικό κεφάλαιο.