23:20, Τετάρτη
06 Ιουλίου 2022

Ρεκόρ προσλήψεων τον Ιούνιο…

Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης τον Ιούνιο 2017 καταγράφεται στο σύστημα Εργάνη, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων-αναχωρήσεων κατά 40.599 θέσεις εργασίας.
Πάντως, από τις 273.375 προσλήψεις, μόλις οι 118 χιλιάδες ήταν πλήρους απασχόλησης. Οι 114 χιλιάδες ήταν μερικής απασχόλησης και οι 40 χιλιάδες ήταν θέσεις για εκ περιτροπής εργασία.
Οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 232.776. Από αυτές, οι 94.918 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 137.858 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Ιούνιος 2017 και Ιούνιος 2016, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 6.991 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Ιούνιο 2017 (θετικό ισοζύγιο 40.599 θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου (33.608) τον Ιούνιο του 2016.
Ο Ιούνιος 2017 είναι ο πέμπτος σε σειρά μήνας που παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.
Το α’ εξάμηνο του 2017 δημιουργήθηκαν 1.197.696 θέσεις εργασίας. Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η κατανομή του σε σχέση με τη μορφή της: