, Παρασκευή
22 Σεπτεμβρίου 2023

Σύσκεψη στο ΥΠΕΣ για τον Καλλικράτη

Συνάντηση πραγματοποίησε την Δευτέρα η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών με την Ένωση Περιφερειαρχών. Τα θέματα που τέθηκαν επί τάπητος ήταν τα εξής: Η δραματική μείωση των πόρων της Αυτοδιοίκησης, η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ Περιφερειών και κεντρικής διοίκησης, ο περιορισμός των γραφειοκρατικών διαδικασιών και η ανάγκη ύπαρξης νέου σ/ν με τις αναγκαίες ρυθμίσεις, για αποτελεσματικότερη εφαρμογή του «Καλλικράτη».

Άμεσα προληπτικό έλεγχο και έλεγχο νομιμότητας των μέχρι τώρα πεπραγμένων των Περιφερειών ζήτησαν οι Περιφερειάρχες και, επίσης, περιορισμό της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων με το κράτος και, κυρίως, με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, για τις οποίες ειδικά ζητήθηκε μετ’ επιτάσεως να περιορισθούν στον απολύτως αναγκαίο από το Σύνταγμα ρόλο τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν στα προβλήματα που δημιουργεί η κωλυσιεργία των υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, όσον αφορά τα εντάλματα πληρωμής και αμφισβήτησαν την συνήθη τακτική τους να προχωρούν σε ελέγχους σκοπιμότητας και να μην παραμένουν στους ελέγχους νομιμότητας. Ζήτησαν, ακόμη, άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων που παρεμποδίζουν την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ από τις Περιφέρειες. Επίσης, πρότειναν να υπάρξει νέο σχέδιο νόμου με ρυθμίσεις αποτελεσματικότερης εφαρμογής του «Καλλικράτη» και ζήτησαν να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία από τις Περιφέρειες.

Τέλος, επισήμαναν τη μείωση της χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ κατά 40%, που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών των Περιφερειών και σε ορισμένες περιπτώσεις την αδυναμία κάλυψης λειτουργικών αναγκών.