, Σάββατο
22 Ιουνίου 2024

search icon search icon

Τασούλας: Κάναμε περισσότερα από 1.000 τεστ για κορωνοϊό στη Βουλή

ÓõíÝ÷éóç ôçò óõæÞôçóçò êáé øÞöéóç ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò, ¸ñåõíáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí "Ñõèìßóåéò ãéá ôçí åëëçíüãëùóóç åêðáßäåõóç, ôç äéáðïëéôéóìéêÞ åêðáßäåõóç êáé Üëëåò äéáôÜîåéò", ôçí ÔåôÜñôç 31 Áõãïýóôïõ. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα, περισσότερα από 1.000 μοριακά τεστ για τον κορωνοϊό έχουν διενεργηθεί στη Βουλή.
Αυτό αποκάλυψε στο Θέμα 104,6 ο Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι έχουν γίνει συνολικά 1030 μοριακά τεστ για τον κορωνοϊό τόσο σε βουλευτές όσο και σε εργαζόμενους και όλα βγήκαν αρνητικά.
Παράλληλα, ο Κ. Τασούλας τόνισε ότι η Βουλή δεν έπαψε να λειτουργεί με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο να διεξάγεται κανονικά ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές της πανδημίας και πρόσθεσε ότι ακόμα τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. «Η αναλογικότητα στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση εξασφαλίστηκε από το γεγονός ότι οι προδιαγραφές της προστασίας από τον κορωνοϊό εφαρμόστηκαν από την πρώτη στιγμή στις αίθουσες της Ολομέλειας, της Γερουσίας, αλλά και στην Αίθουσα των Τροπαίων, η οποία λειτουργούσε ως εκθεσιακός χώρος», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Βουλής.
Σε ότι έχει να κάνει με την υπόθεση Παπαγγελόπουλου, ο Κ. Τασούλας σημείωσε ότι οι εργασίες της Προανακριτικής παρατάθηκαν μέχρι τις 30 Ιουνίου, μετά και τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου. «Αν αυτή η ιστορία τελικά καταλήξει σε παραπομπή, πριν το ειδικό δικαστήριο υπάρχει ένα δικαστικό συμβούλιο που αυτό θα κρίνει τελικά όλες αυτές τις αιτιάσεις που σήμερα γευόμαστε. Η Βουλή ερευνά την υπόθεση, σχηματίζει ένα φάκελο και τον στέλνει στη Δικαιοσύνη και αυτή αποφασίζει», τόνισε.
Τέλος, αναφορικά με τις εργασίες της Βουλής για το επόμενο χρονικό διάστημα, ο Κώστας Τασούλας τόνισε ότι το σώμα θα λειτουργήσει με την Ολομέλεια όλο το καλοκαίρι ενώ μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα νομοθετεί ενώ θα υπάρξει μια ολιγοήμερη διακοπή τον Αύγουστο.

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.